Internationale Detachering

U werkt in meerdere EU-landen

U werkt in meerdere EU-landen voor 1 werkgever

Gaat u in verschillende landen van de Europese Unie (EU) werken, dan moet u dat melden bij het bevoegde sociale verzekeringsorgaan in uw woonland.
Woont u in Nederland, dan meldt u dat bij Kantoor Verzekeringen van de Sociale Verzekeringsbank.

Als u minstens 25% van uw werktijd in uw woonland werkt, dan bent u sociaal verzekerd in dat land.

Werkt u niet, of minder dan 25% van uw werktijd, in het land waar u woont, dan bent u sociaal verzekerd in het land waar uw werkgever is gevestigd.

U werkt in meerdere EU landen voor meerdere werkgevers

Werkt u minstens 25% van uw werktijd in het land waar u woont, dan bent u sociaal verzekerd in dat land.

Werkt u minder dan 25% in het land waar u woont, voor in verschillende landen gevestigde werkgevers? Dan is het vaststellen waar u sociaal verzekerd bent moeilijker.

  • Werkt u voor 2 werkgevers, waarvan 1 in het land waar u woont, dan bent u verzekerd in het andere land. Wanneer beide werkgevers in verschillende landen zijn gevestigd, maar niet in het land waar u woont, dan bent u juist wél verzekerd in het land waar u woont.

  • Werkt u voor meer dan 2 werkgevers gevestigd in minstens 2 verschillende landen buiten het land waar u woont? Dan bent u verzekerd voor de sociale verzekeringen in het land waar u woont. U hoeft niet minstens 25% van uw werktijd te werken in het land waar u woont.

Permanent in het buitenland werken

Gaat u blijvend in een ander land dan Nederland werken, dan bent u niet langer verzekerd voor AOW, kinderbijslag, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U bent vanaf dat moment verzekerd in het land waar u werkt.

Verzekeringsstatus aantonen met formulier A1/certificate of coverage

In veel landen controleert een arbeidsinspectie of u sociaal verzekerd bent. Met een formulier A1/certificate of coverage kunt u dit bewijzen. Zonder een A1/certificate of coverage mag u soms niet werken.