Internationale Detachering

U bent werknemer

Gaat u permanent in een ander land dan Nederland werken, dan bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen zoals AOW, kinderbijslag en arbeidsongeschiktheid. U bent vanaf dat moment sociaal verzekerd in het land waar u werkt. Als u voor uw werkgever tijdelijk buiten Nederland gaat werken, blijft u vaak wel in Nederland verzekerd. De SVB noemt dit detachering. In dat geval kan uw wergever voor u een aanvraag voor een A1/Certificate of Coverage indienen via internet.

Er zijn ook situaties waarin u zelf een aanvraag kan doen. Zie hiervoor de pagina 'U werkt in meerdere EU-landen.

Bent u directeur grootaandeelhouder (DGA), of werkt u voor uw eigen BV? Dan wordt u door ons gezien als zelfstandige (DGA).