Internationale Detachering

In welk land betaalt u sociale verzekeringspremies?

Uw werknemer gaat tijdelijk buiten Nederland werken

Als uw werknemer tijdelijk voor u buiten Nederland gaat werken, noemen we dit detachering. Meestal blijft uw werknemer dan in Nederland verzekerd voor de AOW en andere sociale verzekeringen. U blijft de sociale verzekeringspremies afdragen aan de Belastingdienst.

Uw werknemer gaat permanent buiten Nederland werken

Gaat uw werknemer permanent voor u in een ander land dan Nederland werken, dan is hij niet meer in Nederland verzekerd. Uw werknemer is vanaf dat moment verzekerd in het land waar hij werkt. U betaalt de sociale verzekeringspremies dan in dat land.

Registreer uw bedrijf in het land waar uw werknemer werkt

Als uw werknemer permanent in het buitenland gaat werken, is het belangrijk dat u zich registreert als werkgever in het land waar uw werknemer werkt. Uw werknemer kan in dat land namelijk alleen een uitkering of pensioen krijgen, als uw bedrijf daar is geregistreerd.

  • Meer informatie over de gang van zaken in België en Duitsland staat hieronder bij Bureau voor Belgische Zaken en Bureau voor Duitse Zaken.
  • Voor informatie over andere landen kunt u kijken op de pagina 'Contactgegevens buitenlandse zusterinstanties'.