Internationale Detachering

Zijn de gezinsleden van mijn werknemer ook verzekerd?

De gezinsleden blijven verzekerd zolang ze in Nederland wonen

Blijven de partner en kinderen van uw werknemer in Nederland wonen, dan blijven zij in Nederland verzekerd voor de AOW en andere sociale verzekeringen.  

De gezinsleden zijn vaak niet meer verzekerd als ze meeverhuizen

Verhuizen de gezinsleden van uw medewerker mee buiten Nederland, dan zijn zij vaak niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Wil uw werknemer dat zijn gezinsleden in Nederland verzekerd blijven, dan kan hij voor hen een vrijwillige verzekering afsluiten voor de AOW en Anw. Meer informatie hierover vindt u bij de regeling vrijwillige verzekering.

Uw werknemer blijft als hij gedetacheerd is, vaak wel verzekerd in Nederland. Hij kan voor zijn kinderen kinderbijslag aanvragen in Nederland.

In sommige landen wel verzekerd voor bijvoorbeeld de AOW

Gaan de gezinsleden van uw werknemer wonen in Australië, Canada (inclusief Quebec), China, India, Israël, Macedonië, de Verenigde Staten of Zuid-Korea, dan blijven ze wel verzekerd voor onder andere de AOW. Maar zodra ze in dat land gaan werken, stopt de verzekering.