Internationale Detachering

Uw werknemer gaat buiten Nederland werken

Als uw werknemer permanent in een ander land dan Nederland gaat werken, dan is hij niet langer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen zoals AOW, Anw en arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer is vanaf dat moment verzekerd in het land waar hij werkt.

Gaat uw werknemer tijdelijk voor u buiten Nederland werken, dan blijft hij vaak wel verzekerd in Nederland. De SVB noemt dit detachering. Uw werknemer blijft in Nederland verzekerd als:

  • u het loon doorbetaalt;
  • u sociale verzekeringspremies inhoudt op het loon en deze afdraagt aan de Belastingdienst;
  • hij bij u in dienst blijft;
  • hij direct voorafgaand aan de detachering minstens 1 maand verplicht verzekerd was in Nederland;
  • hij in een land van de EU of de EER, of in een verdragsland gaat werken en
  • hij de nationaliteit heeft van een land van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) of van een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten. Een verblijfsvergunning waarmee uw werknemer in Nederland mag werken is ook goed.

Detachering aantonen met formulier A1/certificate of coverage

In veel landen controleert een arbeidsinspectie of een werknemer sociaal verzekerd is. Ook het bedrijf waar uw werknemer aan de slag gaat, kan die controle doen. Met een formulier A1/certificate of coverage kan uw werknemer laten zien dat hij in Nederland sociaal verzekerd is. Heeft hij geen A1/certificate of coverage, dan kan een inspectie een boete geven. In sommige landen mag een werknemer zonder een formulier A1/certificate of coverage niet eens aan het werk bij bepaalde bedrijven.

Gaat uw werknemer in België, Zweden, Australië, Egypte, Macedonië of Nieuw-Zeeland werken?

Lees hoe u een A1/certificate of coverage aanvraagt.

Maximale duur detachering

Gaat uw werknemer in een land van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) werken dan is de maximale detacheringsduur in principe 24 maanden.

Verlenging tot ten hoogste 5 jaar is alleen mogelijk als de bevoegde instantie in het land waar uw werknemer werkt daarvoor toestemming geeft.
Gaat u in een ander land werken? Dan verschilt de maximale detacheringstermijn per land.