Internationale Detachering

Uw werknemer werkt in meerdere EU-landen

Uw werknemer werkt in meerdere EU-landen voor 1 werkgever

Gaat uw werknemer in verschillende landen van de Europese Unie (EU) werken, dan moet u dat melden bij het bevoegde sociale verzekeringsorgaan in het land waar hij woont. Bekijk de contactgegevens van buitenlandse zusterinstanties.

Woont hij in Nederland, vraag dan bij ons een A1/certificate of coverage aan.

Als hij minstens 25% van zijn werktijd werkt in het land waar hij woont, dan is hij sociaal verzekerd in dat land.

Werkt hij niet, of minder dan 25% van zijn werktijd, in het land waar hij woont, dan is hij sociaal verzekerd in het land waar zijn werkgever is gevestigd.

Uw werknemer werkt in meerdere EU-landen voor meerdere werkgevers

Werkt hij minstens 25% van zijn werktijd in het land waar hij woont, dan is hij sociaal verzekerd in dat land.

Werkt uw werknemer minder dan 25% in het land waar hij woont, voor in verschillende landen gevestigde werkgevers? Dan is het vaststellen waar hij sociaal verzekerd is moeilijker.

  • Werkt hij voor 2 werkgevers, waarvan 1 in het land waar hij woont, dan is hij verzekerd in het andere land. Wanneer beide werkgevers in verschillende landen zijn gevestigd, maar niet in het land waar hij woont, dan is hij juist wél verzekerd in het land waar hij woont.

  • Werkt hij voor meer dan 2 werkgevers gevestigd in minstens 2 verschillende landen buiten het land waar hij woont? Dan is hij verzekerd voor de sociale verzekeringen in het land waar hij woont. Hij hoeft niet minstens 25% van zijn werktijd te werken in het land waar hij woont.

Permanent in het buitenland werken

Gaat uw werknemer blijvend in een ander land dan Nederland werken, dan is hij niet langer in Nederland verzekerd voor bijvoorbeeld AOW, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer is vanaf dat moment sociaal verzekerd in het land waar hij werkt.

Verzekeringsstatus aantonen met formulier A1/certificate of coverage

In veel landen controleert een arbeidsinspectie of een werknemer sociaal verzekerd is. Ook het bedrijf waar uw werknemer aan de slag gaat, kan die controle doen. Met een formulier A1/certificate of coverage kan uw werknemer laten zien dat hij in Nederland sociaal verzekerd is. Heeft hij geen formulier A1/certificate of coverage, dan kan een inspectie een boete geven. Op sommige locaties buiten Nederland wordt een werknemer zonder een formulier A1/certificate of coverage niet toegelaten tot de werklocatie. Zorg daarom dat u tijdig uw aanvraag bij ons indient.