Internationale Detachering

U gaat buiten Nederland studeren

U gaat voor een in Nederland gevestigde werkgever een opleiding of stage volgen buiten Nederland. Dan blijft u meestal in Nederland verzekerd voor sociale verzekeringen zoals AOW, kinderbijslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Met een formulier A1/certificate of coverage kunt u laten zien dat u in Nederland sociaal verzekerd bent. Dit formulier kan uw werkgever bij de SVB aanvragen.

Wanneer blijft u sociaal verzekerd?

U blijft in Nederland sociaal verzekerd als u een opleiding of stage gaat volgen buiten Nederland én:

  • uw werkgever betaalt uw loon door.
  • uw werkgever betaalt de sociale verzekeringspremies aan de Nederlandse Belastingdienst.
  • uw opleiding of stage vindt plaats in een EU- of verdragsland. 
  • u heeft de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) of een verdragsland.  Een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland mag werken is ook goed. 

Stage buiten Nederland voor een onderwijsinstelling

Gaat u voor een opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling buiten Nederland een stage volgen? Als u geen arbeidsovereenkomst met een werkgever heeft, blijft u meestal in Nederland sociaal verzekerd. Uw onderwijsinstelling hoeft in dit geval geen formulier A1/certificate of coverage aan te vragen. Meer informatie kunt u bij uw onderwijsinstelling vragen.

Buiten Nederland werken

Als u voor uw stage een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever heeft en daarvan loon krijgt, bent u niet meer sociaal verzekerd in Nederland. U bent dan in het andere land sociaal verzekerd voor bijvoorbeeld een ouderdomspensioen of een werkloosheidsuitkering.