Internationale Detachering

U vervoert personen of goederen binnen Europa

U heeft een bedrijf in Nederland dat personen of goederen vervoert naar landen van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte). Gaat uw werknemer buiten Nederland werken, dan blijft hij meestal in Nederland verzekerd voor sociale verzekeringen zoals AOW, kinderbijslag, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit is het geval als:

  • hij in Nederland woont.
  • hij in een ander land van de EU woont en minder dan 25% van zijn werktijd werkt in dat land. 

U houdt sociale verzekeringspremies in op het salaris en u draagt deze af aan de Belastingdienst in Nederland.

Andere procedure woonachtig buiten Nederland

Heeft u werknemers die niet in Nederland wonen en die in twee of meer EU-lidstaten (inclusief Nederland) gaan werken? Vraag dan een beslissing aan bij de buitenlandse zusterinstanties van de SVB in het woonland van uw werknemer. Wanneer daarin wordt aangegeven dat er geen bezwaar is dat de Nederlandse sociale verzekeringen op uw werknemer worden toegepast dan kunt u binnen twee maanden de A1/Certificate of Coverage op papier bij ons aanvragen. Stuur wel de schriftelijke beslissing van de buitenlandse instantie mee. U ontvangt dan binnen 8 weken een A1/Certificate of Coverage.

Het gaat om beroepen als:

  • touringcarchauffeurs
  • taxichauffeurs
  • vrachtwagenchauffeurs 
  • machinisten, conducteurs
  • binnenvaartschippers en matrozen  

Uitzondering: uw werknemer werkt minstens 25% in het land waar hij woont

Als uw werknemer niet in Nederland woont en meer dan 25% van zijn tijd werkt in het land waar hij woont, is hij sociaal verzekerd in dit andere land. U betaalt de sociale verzekeringspremies ook in dat land. Het is belangrijk dat u zich inschrijft als werkgever in het land waar uw werknemer woont. Hij krijgt pas uitkeringen voor onder andere werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen als u in dat land bent geregistreerd.

Uitzondering: cockpit- en cabinepersoneel in de burgerluchtvaart

Werken uw werknemers in de cockpit of de cabine van de burgerluchtvaart, dan zijn zij verzekerd in het land waar hun thuisbasis ligt. Is de thuisbasis in Nederland, dan zijn zij verzekerd in Nederland.

Uitzondering: Rijnvarenden

Behoren uw werknemers tot de bemanning van een Rijnvaart-schip, dan zijn zij verzekerd in het land waar de exploitant van het schip gevestigd is.

Verzekering aantonen met formulier A1/Certificate of Coverage

In veel landen controleert een arbeidsinspectie of uw werknemer sociaal verzekerd is. Met een formulierA1/Certificate of Coverage kunt u dit bewijzen. Zonder een A1/Certificate of Coverage mag uw werknemer soms niet werken.