Internationale Detachering

Wijzigingen die u moet doorgeven

Veranderingen in de woon- of werksituatie kunnen van invloed zijn op de verzekeringspositie. Geef daarom veranderingen zo snel mogelijk aan ons door. Wij kijken dan of er nog sprake is van verzekering in Nederland. De volgende veranderingen moet u aan ons doorgeven.

Een detacheringsperiode wijzigt

Begint en/of eindigt de werknemer op een andere datum dan vermeld staat op de eerder afgegeven A1/certificate of coverage? Geef dit aan ons door. Wij kijken dan of er een nieuwe verklaring moet worden afgegeven.

Bent u werkgever?
Geef de verandering in de einddatum van de detacheringsperiode van uw werknemer(s) online aan ons door via uw (TWinternet)account. Lees hieronder hoe u dit doet.

Bent u zelfstandige/DGA ?
Dan geeft u de wijziging door via het e-mailformulier. Lees onderaan hoe u dit doet.

Hoe geeft u als werkgever online wijzigingen door?

Log in op uw account via TWinternet en klik op 'Overzicht A1 (E)101-verklaringen'. Met de knop 'Wijzigen' kunt u de einddatum van verklaringen wijzigen die al zijn goedgekeurd. 

Wilt u een verklaring verlengen? Dat kan alleen als de totale periode van de detachering ten hoogste 2 jaar bedraagt. Is deze periode langer dan 2 jaar? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Wilt u voor meer werknemers tegelijk wijzigen en meerdere hokjes aanvinken? Doe dit dan alleen als de periode voor alle geselecteerde werknemers geldt. Selecteer deze werknemers en klik onderaan de pagina op 'Wijzig werkperiode geselecteerde personen'. Nu kunt u een nieuwe einddatum invoeren.

Online wijzigingen doorgegeven, toch een nieuwe aanvraag?

Soms moet u toch een nieuwe aanvraag indienen. Bijvoorbeeld omdat de wettelijk toegestane detacheringsperiode wordt overschreden en wij de aanvraag moeten voorleggen aan een buitenlandse zusterinstantie. Wij nemen in zo'n geval contact met u op, of u krijgt een melding in het wijzigingsscherm.

Naar boven

Verhuizing

Als door de verhuizing de sociale verzekeringspositie verandert, dan geven we dit aan u door. Verandert er niets in de sociale verzekeringspositie, dan sturen wij u een A1/E101 met het nieuwe woonadres. Geef de wijziging per post of e-mailformulier door.

Naar boven

Minder werken in het woonland

Als door een verandering in de werksituatie minder dan 25% van de werktijd in het woonland wordt gewerkt, geef dit dan aan ons door. Verandert hierdoor de sociale verzekeringspositie, dan laten we u dit weten. Geef de wijziging per post of e-mailformulier door.

Naar boven

Een ander loonheffingen-nummer (alleen voor werkgevers)

Wijzigt het loonheffingen-nummer van uw bedrijf door bijvoorbeeld een fusie of een bedrijfsovername? Geef dit dan aan ons door. Wij kijken dan of er een nieuwe verklaring moet worden afgegeven.

Voor het bedrijf met het nieuwe loonheffingen-nummer is het nodig een nieuw (TWinternet)account en wachtwoord aan te vragen.

Naar boven

Wijziging doorgeven per e-mailformulier of per post

Als u een wijziging aan ons doorgeeft vermeld dan van uzelf (zelfstandige) of uw werknemer het volgende:

  • naam
  • adres
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer

Geef uw wijziging door via ons e-mailformulier

Geef uw wijziging door via post

Directie Dienstverlening
Locatie Amstelveen
Postbus 18607
3501 CR Utrecht