Internationale Detachering

U gaat buiten Nederland optreden

Als artiest treedt u soms buiten Nederland op. Wanneer u in Nederland woont, blijft u tijdens uw optreden in het buitenland vaak in Nederland verzekerd voor de sociale verzekeringen, zoals de AOW, de nabestaandenuitkering Anw, kinderbijslag en ziektekosten. Als u in loondienst werkzaam bent, blijft u vaak ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

U blijft verzekerd in Nederland als u:                                 

  • in dienst bent van een Nederlandse werkgever, die de sociale verzekeringspremies aan de belastingdienst betaalt, of
  • optreedt als zelfstandige en u zelf de sociale verzekeringspremies aan de belastingdienst betaalt 

 en

  • de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU) of een verdragsland. Een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland mag werken is ook goed.
  • in een EU- of verdragsland gaat optreden.

Met een formulier A1/Certificate of Coverage voorkomt u dubbel betalen van premies

Buitenlandse opdrachtgevers vragen vaak om een bewijs dat u in Nederland verzekerd bent. Met een formulier A1/Certificate of Coverage kunt u dit aantonen. Uw buitenlandse opdrachtgever mag dan geen sociale verzekeringspremies meer inhouden op uw gage, omdat u al in Nederland verzekerd bent. Zonder een formulier A1/Certificate of Coverage mag u soms niet optreden buiten Nederland.