Internationale Detachering

Uittreding Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) heeft mogelijk gevolg voor geldigheid A1-verklaring

19-02-2018

Uiterlijk 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Dit betekent dat mogelijk vanaf dat moment de A1-verklaringen die zijn afgegeven voor werken in het VK niet meer geldig zijn. Dit hangt af van de afspraken die de EU of Nederland met het Verenigd Koninkrijk maken. Zodra het VK uit de EU treedt leest u op deze website wat dit betekent voor de geldigheid van de A1-verklaring.