Internationale Detachering

Sociaal zekerheidsverdrag tussen Nederland en China in werking

04-09-2017

Op 1 september 2017 treedt het nieuwe sociale zekerheidsverdrag dat Nederland en China hebben afgesloten in werking. Dit betekent dat een onderneming in China werknemers naar Nederland kan detacheren.

Wat houdt het verdrag in?

Een werknemer die uit China gedetacheerd wordt in Nederland blijft voor sociale zekerheidsregelingen op het gebied van ouderdom en werkeloosheid verzekerd in China. Diezelfde werknemer kan eventueel wél verzekerd zijn in Nederland voor de AKW, Wlz, Zvw, ZW en WIA.

Omgekeerd blijven Nederlandse werknemers die naar China gedetacheerd worden verzekerd voor de Nederlandse AOW, Anw en WW. Zij kunnen op grond van nationale Chinese bepalingen verzekerd zijn voor andere Chinese sociale verzekeringen. En, afhankelijk van de omstandigheden, kunnen zij in Nederland verzekerd blijven voor de AKW, Wlz, Zvw, ZW en WIA.