BDZ

Waar vraagt u een BSN aan voor uw kind?

16-06-2017

 

Als uw kinderen in Duitsland geboren worden, krijgen zij niet automatisch een burgerservicenummer (BSN). Als u in Nederland werkt, kunt u Nederlandse kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via de SVB krijgt u dan voor uw kind het BSN.

Soms krijgt u geen Nederlandse kinderbijslag. Bijvoorbeeld als uw kind in Duitsland woont en de andere ouder daar werkt. Hoe krijgt u dan een BSN voor uw kind? U kunt dan een brief sturen aan de belastingdienst:

Belastingdienst Buitenland/kantoor buitenland
Afdeling klantregistratie particulieren
t.a.v. de heer J.G.M.H. van Es
Postbus 29
6400 AA Heerlen

Vermeld in het onderwerp van de brief: BSN aanvraag. Vermeld in de brief de namen, geboortedata, adressen en (voor zover aanwezig) het BSN van alle gezinsleden. De volgende bijlagen zijn nodig:

  • Van de kinderen een uittreksel uit het geboorteregister
  • Een kopie van de woonplaatsverklaring van de Duitse gemeente
  • Een kopie van de paspoorten of identiteitsbewijzen van uw kinderen; als deze in het paspoort van u of uw partner bijgeschreven staan; daarvan een kopie

Let op: De brief moet door beide ouders worden ondertekend.