BBZ

U krijgt een uitkering of pensioen uit Nederland

Welke rechten op sociale zekerheid u heeft, hangt af van het soort uitkering of pensioen dat u uit Nederland krijgt.

U krijgt langlopende uitkering of pensioen uit Nederland

In welk land bent u sociaal verzekerd?

Woont u in België en krijgt u uit Nederland één van de volgende uitkeringen of pensioenen:

 • ouderdomspensioen (AOW),
 • nabestaandenuitkering (Anw),
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of WIA), of
 • vervroegd pensioen?

Dan betaalt u meestal belasting in België en bent u niet meer in Nederland verzekerd voor:

 • de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen AWBZ),
 • de Algemene Ouderdomswet (AOW), en
 • de Algemene nabestaandenwet (Anw). 

Zowel voor de AOW als Anw kunt u zich vrijwillig verzekeren bij de SVB. Het AOW-pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd, vervalt niet.

Bent u volledig arbeidsongeschikt en krijgt u een WIA-uitkering? En hebt u in Nederland gewerkt als grensarbeider? Dan kunt u in België vrijwillig bijdragen betalen voor de opbouw van Belgisch rustpensioen. U moet dan een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)/Dienst regularisaties in Brussel (02-529 37 76). Let op: dien de aanvraag in binnen 3 jaar nadat de opbouw van AOW-pensioen in Nederland is gestopt (datum einde verplichte verzekering voor de volksverzekeringen).

Welk land betaalt kinderbijslag?

Omdat u in België woont, bent u niet meer in Nederland verzekerd voor de kinderbijslag. Als uw partner geen inkomsten uit België heeft, blijft u toch kinderbijslag uit Nederland krijgen.

Let op. U krijgt geen kinderbijslag uit Nederland als u een vervroegd pensioen uit Nederland ontvangt, bijvoorbeeld een vut-uitkering of een
vroeg- of prepensioen van een pensioenfonds.

Hoe krijgt u vergoeding van zorgkosten?

Door Europese regels heeft u recht op medische zorg in België en Nederland. De kosten zijn voor rekening van Nederland. Dit heet “verdragsrecht”.

 • Meer informatie over uw zorgverzekering

U krijgt een kortlopende uitkering uit Nederland

In welk land bent u sociaal verzekerd?

Als u een kortlopende uitkering uit Nederland ontvangt, heeft u dezelfde rechten als iemand die in Nederland werkt. Het gaat dan om uitkering op basis van de volgende regelingen:

 • Ziektewet,
 • Werkloosheidswet,
 • Wet arbeid en zorg,
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers,
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.