BBZ

U werkt in België en Nederland

In welk land bent u sociaal verzekerd?

Werkt u zowel in België als in Nederland? Het hangt dan af van het volgende waar u verzekerd bent: 

  • Woont u in België of in Nederland.
  • Werkt u in beide landen in loondienst. Hierbij is het van belang of u bij één werkgever werkt of in elk land voor een andere werkgever.
  • Werkt u in beide landen als zelfstandige.
  • Werkt u in één land in loondienst en in het andere land als zelfstandige.

In onderstaande overzichten ziet u per geval in welk land u verzekerd bent. In dat land moeten u en uw werkgever de sociale premies betalen. Uw uitkeringen en vergoedingen krijgt u ook uit dat land, behalve de werkloosheidsuitkering. Die krijgt u van het land waar u woont.

Overzicht

In welke landen werkt u? In welk land bent u sociaal verzekerd? 
U werkt als werknemer in Nederland en als zelfstandige in België.U bent sociaal verzekerd in Nederland, het land waar u als werknemer werkt. 
U werkt voor één werkgever in Nederland en in België.Als uw werkgever in uw woonland is gevestigd, bent u altijd sociaal verzekerd in uw woonland.

Als uw werkgever niet in uw woonland is gevestigd, bent u sociaal verzekerd in:
- uw woonland, als u 25% of meer in uw woonland werkt, of 
- het land waar uw werkgever is gevestigd, als u minder dan 25% in uw woonland werkt. 
U werkt als werknemer in Nederland en België. U hebt een werkgever in Nederland en een werkgever in België.U bent sociaal verzekerd in:
- uw woonland, als u 25% of meer in uw woonland werkt, of
- het land waar uw andere werkgever is gevestigd, als u minder dan 25% in uw woonland werkt.  
U werkt als zelfstandige in Nederland en in België. U bent sociaal verzekerd in
- uw woonland, als u 25% of meer in uw woonland werkt, of
- het land waar zich het centrum van belangen van uw werkzaamheden bevindt, als u minder dan 25% in uw woonland werkt. 
U werkt als ambtenaar voor een overheidsdienst in Nederland en als werknemer en/of zelfstandige in België. U bent sociaal verzekerd in Nederland, het land waarin de overheidsdienst is gevestigd. 
U werkt als ambtenaar voor een overheidsdienst in Nederland en voor een overheidsdienst in België. U bent sociaal verzekerd in uw woonland. 

Vraag een document A1 aan

Werkt u in twee of meer EU-lidstaten? Dan bent u verplicht om in uw woonland een document A1 aan te vragen bij het bevoegde overheidsorgaan. Het document A1 is een schriftelijke verklaring over de socialezekerheidswetgeving die op u van toepassing is.

  • Woont u in Nederland? Dan kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Kantoor verzekeringen
  • Woont u in België en werkt u in België als werknemer? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Woont u in België en werkt u in België als zelfstandige? Neem dan contact op met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)