BBZ

Kinderbijslag België vanaf 1 januari 2019

18-12-2018

Krijgt u kinderbijslag uit België? Vanaf 1 januari 2019 nemen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. Elk van de vier regio's heeft dan een eigen regeling en uitvoeringsorganisatie voor kinderbijslag. 

Wat moet u doen?

U heeft recht op kinderbijslag uit België op 31 december 2018

Omdat u al kinderbijslag uit België krijgt, hoeft u niets te doen. Uw kinderbijslagfonds draagt uw dossier automatisch over aan de nieuwe regionale kinderbijslagorganisatie. De betaling van uw kinderbijslag loopt door. U krijgt de kinderbijslag volgens de voorwaarden en bedragen van de huidige (federale) regeling, zolang u en uw kind aan de voorwaarden van die regeling voldoen. 

Let op. Bent u zwanger of is uw partner zwanger? En wordt het kindje geboren op of na 1 januari 2019? Dan krijgt u voor dat kindje te maken met een van de nieuwe regelingen. Geef de geboorte door aan uw kinderbijslagorganisatie.  

U heeft geen recht op kinderbijslag uit België op 31 december 2018

U heeft nog geen kinderbijslag uit België. Start u op of na 1 januari 2019 met een beroepsactiviteit in België of emigreert u op of na 1 januari 2019 met uw gezin naar België? Dan krijgt u te maken met een van de nieuwe regelingen. Welke regeling dat is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. 

  • Woont uw kind in Nederland? Werkt u in België en bent u daardoor in België sociaal verzekerd? Dan kunt u kinderbijslag uit België krijgen. Werkt u als werknemer? Dan geldt de regeling van de regio waarin uw werkgever een 'vestigingseenheid' heeft (de plaats waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend). Werkt u als zelfstandige? Dan geldt de regeling van de regio waarin uw sociaalverzekeringsfonds is gevestigd.
  • Woont uw kind in België? U kunt kinderbijslag uit België krijgen volgens de regeling van de regio waarin uw kind woont. Dat is de regio van de gemeente waarin uw kind is ingeschreven in het bevolkingsregister.
Neem zo snel mogelijk na uw emigratiedatum of na de start van uw werk in België contact op met de bevoegde regionale kinderbijslagorganisatie. Deze organisatie legt uit hoe u een aanvraag om kinderbijslag kunt indienen.

Waar krijgt u meer uitleg?

Het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) geeft een toelichting op de hervorming van de kinderbijslag in België. Voor meer uitleg kunt u ook terecht op de websites van de verschillende regionale kinderbijslagorganisaties.