BBZ

Informatiebijeenkomst over pensioenrechten voor grenswerkers

07-03-2019

Woont u in België en werkt u als grensarbeider in Nederland? Wilt u uitleg over uw pensioenrechten en over de belastingheffing als u straks pensioen krijgt? Bezoek de pensioenmiddag in Roermond of Breda die Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) in april organiseert in samenwerking met Pensioenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), en de Belastingdienst. 

Waarom pensioenmiddagen?

Voor grensarbeiders zijn de regels altijd net iets ingewikkelder. Dat geldt zeker ook voor het pensioen. Dit is namelijk opgebouwd in verschillende regelingen: 

 • het wettelijke (basis)ouderdomspensioen AOW in Nederland;
 • het wettelijke ouderdomspensioen in België, het rustpensioen, al dan niet met het 'supplement voor grensarbeiders' of 'grensarbeiderspensioen';
 • het bovenwettelijke, CAO-gerelateerde, ouderdomspensioen, opgebouwd bij een pensioenuitvoerder zoals ABP of PFZW.

BBZ krijgt dan ook vaak vragen van grensarbeiders die meer willen weten over hun pensioenrecht.

Welke vragen?

De top-10 van vragen aan BBZ: 

 1. Hoe krijg ik een overzicht van mijn arbeidsverleden? 
 2. Wanneer gaat mijn AOW in? 
 3. Hoe vraag ik AOW aan?
 4. Van welke pensioenfonds krijg ik bedrijfspensioen? 
 5. Wat is grensarbeiderspensioen?
 6. Hoe hoog is mijn grensarbeiderspensioen?
 7. In welk land betaal ik belasting? 
 8. Moet ik zorgbijdrage in Nederland betalen? 
 9. Hoe hoog is die zorgbijdrage? 
 10. Is de zorgbijdrage fiscaal aftrekbaar? 

Tijdens de pensioenmiddagen krijgt u antwoord op deze vragen van: de voorlichters van BBZ, de pensioendeskundigen van ABP, PFZW, en de functionarissen van Belastingdienst Heerlen, Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO).

Waar en wanneer zijn de informatiebijeenkomsten?

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 14.00 en 17.30 uur op twee vestigingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

 • Dinsdag 23 april 2019: SVB Roermond
 • Donderdag 25 april 2019: SVB Breda
Let op

. De bijeenkomst in Breda is per 21 maart volgeboekt. U kunt nog wel terecht in Roermond.

Wat is het programma?

 • 13.40u Ontvangst 
 • 14.00u BBZ: Wettelijk pensioen in Nederland en België
 • 14.50u ABP en PFZW: Bedrijfspensioen (aparte sessies) 
 • 15.45u Pauze 
 • 16.10u Team GWO: Belastingheffing over pensioen 
 • 17.00u Panel 
 • 17.30u Afsluiting

Waar en hoe aanmelden?

Als u een van de bijeenkomsten wilt bijwonen, meldt u zich online aan bij BBZ. Na uw aanmelding krijgt u een bevestigings-e-mail met de adresgegevens van de locatie.