BBZ

Nieuwsoverzicht

 
11-04-2019  |   Woont u in België en heeft u een burgerservicenummer (BSN)? U kunt vanaf nu inloggen op Mijn SVB met uw Belgische inlogmiddel, de eID met kaartlezer. 
 
07-03-2019  |   Woont u in België en werkt u als grensarbeider in Nederland? Wilt u uitleg over uw pensioenrechten en over de belastingheffing als u straks pensioen krijgt? Bezoek de pensioenmiddag in Roermond of Breda die Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) in april organiseert in samenwerking met Pensioenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), en de Belastingdienst. 
 
18-12-2018  |   Krijgt u kinderbijslag uit België? Vanaf 1 januari 2019 nemen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. Elk van de vier regio's heeft dan een eigen regeling en uitvoeringsorganisatie voor kinderbijslag.