BBZ

Nieuwsoverzicht

 
11-12-2018  |   De meldingsplicht voor gedetacheerde werknemer in Nederland, gaat niet in op 1 januari 2019 omdat het digitale meldsysteem nog niet klaar is voor gebruik. Op dit moment is nog geen nieuwe invoeringsdatum bekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de meldingsplicht uitvoeren.
 
04-10-2018  |   Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) en Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) zijn onlangs geaccrediteerd om educatieve activiteiten te verzorgen voor leden van 'Register Belastingadviseurs' (RB).
 
25-07-2018  |   Grensarbeiders die in Nederland of België werken en kinderen opvoeden, kunnen kinderbijslag uit België en/of Nederland krijgen. Wat zijn de gevolgen voor de kinderbijslag als het kind een vakantiebaantje krijgt?