BBZ

Nieuwsoverzicht

 
18-12-2018  |   Krijgt u kinderbijslag uit België? Vanaf 1 januari 2019 nemen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. Elk van de vier regio's heeft dan een eigen regeling en uitvoeringsorganisatie voor kinderbijslag. 
 
11-12-2018  |   De meldingsplicht voor gedetacheerde werknemer in Nederland, gaat niet in op 1 januari 2019 omdat het digitale meldsysteem nog niet klaar is voor gebruik. Op dit moment is nog geen nieuwe invoeringsdatum bekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de meldingsplicht uitvoeren.
 
04-10-2018  |   Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) en Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) zijn onlangs geaccrediteerd om educatieve activiteiten te verzorgen voor leden van 'Register Belastingadviseurs' (RB).