BBZ

Nieuwe regeling voor afkoop van studieperioden voor hoger rustpensioen uit België

23-04-2018

Wie in België rustpensioen opbouwt, kan de studieperioden (in of buiten België) laten meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag. Dit noemt men ook wel 'afkoop' of 'regularisatie' van studieperioden. Voorwaarde voor afkoop is dat de studieperiode moet zijn afgerond met een (erkend) diploma hoger onderwijs. De Federale Pensioendienst (FPD) voert deze regeling uit. Door hervorming van het pensioenstelsel, is de afkoopregeling per 1 december 2017 gewijzigd.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

De nieuwe regeling geldt voor rustpensioenen die ingaan op of na 1 december 2018. Deze is gelijk voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Wat ook uw statuut is, u betaalt altijd een 'regulariseringsbijdrage' aan de FPD. Verder is het niet meer vereist om af te kopen binnen een periode van 10 jaar na afloop van de studieperiode. U kiest het moment van afkoop dus zelf. Zolang u de aanvraag maar indient voor de ingangsdatum van uw rustpensioen.

Hoeveel kost afkoop?

Koopt u af binnen 10 jaar na de studieperiode? Dan betaalt u €1.500 per studiejaar aan de FPD. Als u na die periode afkoopt, betaalt u een bijdrage die hoger is naarmate de ingangsdatum van uw rustpensioen nadert. De bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Let op. Afkoop leidt tot een hoger bedrag aan rustpensioen. Maar de afgekochte periode telt niet mee om eerder met pensioen te gaan.

Hoe vraagt u afkoop aan?

Wilt u gebruik maken van de afkoopregeling? Dien dan een aanvraag in bij de FPD. Als u een elektronische identiteitskaart (eID) heeft, vraagt u aan via Mypension.be. Zonder eID vraagt u aan met een formulier dat u opstuurt aan de FPD. Meer weten? Bekijk de informatie op Koopuwstudiejaren.be.