BBZ

Zelfstandigen in België betalen minder premie en krijgen eerder ziekte-uitkering

27-11-2017

Werkt u in België en bent u in België sociaal verzekerd als zelfstandige? Vanaf 1 januari 2018 betaalt u minder sociale bijdragen aan uw sociaalverzekeringsfonds. Verder kunt u bij arbeidsongeschiktheid eerder een uitkering krijgen van uw verzekeringsinstelling.

Na twee weken recht op ziekte-uitkering

Op 17 oktober publiceerde de federale minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, haar algemene beleidsnota. In deze nota kondigt de minister een aantal maatregelen aan in het sociale domein. Eén van de maatregelen is goed nieuws voor zelfstandigen: vanaf 1 januari 2018 maken zij sneller aanspraak op een ziekte-uitkering. Zelfstandigen die nu uitvallen wegens ziekte, krijgen pas na een maand een uitkering van hun verzekeringsinstelling. De minister verkort deze wachttijd naar twee weken.

Lagere heffing van sociale bijdragen

De federale minister van Middenstand, Denis Ducarme, publiceerde zijn algemene beleidsnota op 23 oktober. In deze nota kondigt de minister aan om de heffing van sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 1 januari 2018 gunstiger te maken. 

  • Het standaardtarief van de sociale bijdragen gaat omlaag van 21% naar 20,5%. 
  • De minimumbijdrage voor startende zelfstandigen gaat omlaag. In de eerste vier kwartalen betaalt de zelfstandige vanaf 1 april 2018 een kwartaalbijdrage van €351,90 in plaats van €681,43.
  • Door introductie van vier extra "verminderingsdrempels" (grensinkomensbedragen) krijgen meer zelfstandigen de kans om hun voorlopige sociale bijdrage nog tijdens het lopende kalenderjaar te verlagen.