AOW-pensioen

U woont in één huis met een (ver)huurder

Verhuurt u een deel van uw woning aan iemand anders? Of huurt u zelf en woont u in hetzelfde huis als uw verhuurder? Dan heeft u misschien een 'commerciële relatie'. Dit is een zakelijke relatie. Voor de AOW woont u dan niet samen.

Wanneer heeft u een 'commerciële relatie'?

Als u samen met iemand anders in één huis woont, heeft u alleen een commerciële relatie met elkaar als:

  • u deelt uw woning met een of meer personen. U verhuurt of huurt een kamer, of u heeft of u bent een kostganger;
  • u en de ander(en) in de woning hebben een strikt zakelijke relatie;
  • u en de (ander)en hebben daarover afspraken op papier vastgelegd;
  • u kunt bewijsstukken tonen, zoals een contract, bankafschriften en eventueel uw belastingaangifte.

De hoogte van uw AOW blijft gelijk

Als u gaat samen wonen, krijgt u normaal gesproken een AOW-pensioen van 50% procent van het netto minimumloon. Maar als u een commerciële relatie heeft met degene met wie u in één huis woont, houdt u het AOW-pensioen van een alleenstaande. Dit is 70% van het netto minimumloon.

Wanneer heeft u geen commerciële relatie?

In de volgende situaties kunt u voor de AOW nooit een commerciële relatie hebben.

  • U bent eerder getrouwd of samenwonend geweest met de ander.
  • U heeft samen een kind, of het kind van de een is erkend door de ander.
  • U heeft een door de notaris opgesteld samenlevingscontract met de ander.
  • Uw huishouding is door een andere wet of regeling al aangemerkt als een gezamenlijke huishouding.