AOW-pensioen

Loonheffingskorting op AOW of bedrijfspensioen?

Heeft u een AOW en een bedrijfspensioen? In veel gevallen kunt u meer geld overhouden per maand, en hoeft u niets terug te betalen aan de belastingdienst. Op deze pagina leest u wat voor u gunstig is.

Ons advies geldt alleen in de volgende situatie
:

 • u heeft een volledige AOW
 • u heeft precies 1 bedrijfspensioen naast uw AOW
 • u heeft geen andere inkomsten (bijvoorbeeld uit loon of eigen bedrijf)

Lees meer over loonheffing en loonheffingskorting

Veel gestelde vragen

 • Kun je voor de loonheffingskorting altijd het beste kiezen voor het hoogste inkomen?

  Dat ligt aan de hoogte van uw inkomen. Als uw inkomen lager is dan € 16.076 per jaar (zonder partner) of € 13.807 per jaar (met partner) kunt u het beste kiezen voor loonheffingskorting bij het hoogste inkomen, omdat u bij beide inkomens de loonheffingskorting niet volledig benut. Dat gebeurt als het bedrag aan loonheffingskorting waarop u recht heeft, hoger is dan de belasting die u moet betalen. U kunt de loonheffingskorting dan niet volledig verrekenen met de belasting die u moet betalen. Het bedrag dat u niet benut, kunt u onder bepaalde voorwaarden wel krijgen als u een fiscale partner heeft. Ga voor meer informatie naar belastingdienst.nl. Bij de beantwoording zijn we ervan uitgegaan dat u het hele jaar AOW heeft en dat u de loonheffingskorting op uw AOW heeft. 

  Als uw inkomen wat hoger is, is kiezen voor loonheffingskorting op het hoogste inkomen niet altijd verstandig. Factoren die daarbij een rol spelen: de oplopende belastingtarieven, de inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke ouderenkorting.

 • Is het ook mogelijk om op geen enkel inkomen te kiezen voor loonheffingskorting?
  Ja. U houdt dan netto per maand minder over, maar de naheffing van de Belastingdienst is lager of u krijgt meer geld terug.
 • U adviseert om te kiezen voor loonheffingskorting op de AOW bij een bedrijfspensioen tussen € 1.500 en € 2.168 en AOW zonder toeslag. Klopt dat wel?
  Ja. Bij dit advies is het verschil tussen de inkomstenbelasting die u moet betalen en de ingehouden loonheffing het kleinst. Bij de inkomens die u noemt wordt er op de AOW en het bedrijfspensioen altijd minder loonheffing ingehouden dan u aan inkomstenbelasting moet betalen. Dat komt door de oplopende belastingtarieven. Door te kiezen voor de loonheffingskorting op de AOW is de naheffing door de Belastingdienst het kleinst.
 

Vul de vragen in en kijk wat voor u gunstig is

1Welk soort AOW-pensioen heeft u?