AOW-pensioen

Loonheffingskorting op AOW of bedrijfspensioen?

Heeft u een AOW en een bedrijfspensioen? In veel gevallen kunt u meer geld overhouden per maand. Op deze pagina leest u wat voor u gunstig is.

Ons advies geldt alleen in de volgende situatie
:

 • u heeft een volledige AOW
 • u heeft precies 1 bedrijfspensioen naast uw AOW
 • u heeft geen andere inkomsten (bijvoorbeeld uit loon of eigen bedrijf)

Lees meer over loonheffing en loonheffingskorting

Veel gestelde vragen

 • Kun je voor de loonheffingskorting altijd het beste kiezen voor het hoogste inkomen?

  Dat ligt aan de hoogte van uw inkomen. Als uw inkomen lager is dan € 17.563 per jaar (zonder partner) of € 15.275 per jaar (met partner) kunt u het beste kiezen voor loonheffingskorting bij het hoogste inkomen, omdat u bij beide inkomens de loonheffingskorting niet volledig benut. Dat gebeurt als het bedrag aan loonheffingskorting waarop u recht heeft, hoger is dan de belasting die u moet betalen. U kunt de loonheffingskorting dan niet volledig verrekenen met de belasting die u moet betalen. Het bedrag dat u niet benut, kunt u onder bepaalde voorwaarden wel krijgen als u een fiscale partner heeft. Ga voor meer informatie naar belastingdienst.nl. Bij de beantwoording zijn we ervan uitgegaan dat u het hele jaar AOW heeft. 

  Als uw inkomen wat hoger is, is kiezen voor loonheffingskorting op het hoogste inkomen niet altijd verstandig. Factoren die daarbij een rol spelen: de oplopende belastingtarieven, de inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke ouderenkorting.

 • Is het ook mogelijk om op geen enkel inkomen te kiezen voor loonheffingskorting?
  Ja. U houdt dan netto per maand minder over, maar de naheffing van de Belastingdienst is lager of u krijgt meer geld terug.
 • U adviseert om te kiezen voor loonheffingskorting op de AOW bij een bedrijfspensioen tussen € 1.500 en € 2.168 en AOW zonder toeslag. Klopt dat wel?
  Ja. Bij dit advies is het verschil tussen de inkomstenbelasting die u moet betalen en de ingehouden loonheffing het kleinst. Bij de inkomens die u noemt wordt er op de AOW en het bedrijfspensioen altijd minder loonheffing ingehouden dan u aan inkomstenbelasting moet betalen. Dat komt door de oplopende belastingtarieven. Door te kiezen voor de loonheffingskorting op de AOW is de naheffing door de Belastingdienst het kleinst.