AOW-pensioen

Beleidsregels

Wij laten graag zien hoe we in de dagelijkse praktijk omgaan met de wetten en regelgeving. Dit hebben we beschreven in de 'beleidsregels'.

U kunt ons op de beleidsregels aanspreken

De beleidsregels moeten ervoor zorgen dat de uitvoering eerlijk gebeurt. U kunt ons op de naleving van deze regels aanspreken. Daarnaast kan de rechter bekijken of onze beslissingen kloppen met de beleidsregels.