AOW-pensioen

Werken met AOW: mag dat?

Andere inkomsten hebben geen gevolgen voor de hoogte van de AOW. U mag naast uw AOW dus gewoon werken. Bent u van plan om te gaan werken? Dan zijn er wel een paar zaken waar u aan moet denken. Deze hebben we voor u op een rij gezet.

AOW-toeslag

Ontvangt u een AOW-toeslag, omdat uw partner nog geen AOW heeft? En heeft uw partner inkomsten? Dan trekken wij deze inkomsten van de AOW-toeslag af. Gaat u werken en wordt het totale inkomen van u en uw partner samen daardoor hoger dan € 2.760,87 bruto per maand (bedrag per 1 januari 2018). Dan verlagen we uw AOW-toeslag nog eens met 10%. Voor die extra verlaging speelt uw inkomen dus ook een rol.

In 2015 is de AOW-toeslag afgeschaft. Alleen als u voor 1 april 2015 al een AOW-toeslag had, houdt u deze zolang u en uw partner aan de voorwaarden voldoen.

AIO-aanvulling

Extra inkomen heeft altijd gevolgen voor de AIO-aanvulling. Als u gaat werken, wordt de AIO-aanvulling lager. U kunt een AIO-aanvulling krijgen als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum. AIO staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen.

Aanvullend ouderdomspensioen

Meestal zijn er geen gevolgen voor het aanvullend ouderdomspensioen als u gaat werken. Neem voor de zekerheid contact op met uw pensioenfonds of verzekeraar.

Huur- en zorgtoeslag

Hoeveel huur- en zorgtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen. Als u gaat werken, wordt uw inkomen hoger. Uw huur- en zorgtoeslag worden dan lager of vervallen.

Premies

Als u in loondienst gaat werken hoeft uw werkgever geen premies meer te betalen voor de:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Ziektewet
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • AOW

U bent niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U krijgt dus geen uitkering als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt. U krijgt wel een Ziektewetuitkering als u ziek wordt. En u houdt natuurlijk uw AOW.

Belasting

Uw werkgever houdt loonbelasting in als u na uw AOW-leeftijd doorwerkt of weer gaat werken. Maar pas op dat u niet te weinig belasting betaalt. Door het werken kan een deel van uw inkomen in een hoger belastingtarief vallen. Dan moet u belasting bijbetalen. Hoe komt dat?

Voorbeeld
Stel, u heeft AOW en een aanvullend pensioen. Totaal ontvangt u € 17.000 bruto per jaar. De SVB en het pensioenfonds houden alleen belasting in over het bedrag dat zij aan u betalen. De Belastingdienst telt alle inkomens bij elkaar op. In dit voorbeeld is er niets aan de hand, want uw hele inkomen valt in de eerste belastingschijf. Die loopt tot en met € 20.142. U betaalt dan 18,65% aan belasting.

U gaat werken en verdient daarmee € 10.000 bruto per jaar. Uw werkgever houdt belasting in volgens het tarief van de eerste belastingschijf, want uw inkomen is lager dan € 20.142. Uw werkgever kent uw andere inkomens niet. De Belastingdienst wel en telt alle inkomens bij elkaar op. U komt nu uit op een jaarinkomen van € 27.000. Over uw inkomen vanaf € 20.143 betaalt u 22,95% belasting. Houdt u daar dus rekening mee. Let op: de bedragen en percentages in dit voorbeeld zijn van 2018.

U hoeft niet over uw hele inkomen belasting te betalen. Dat komt door de loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting. U kunt de loonheffingskorting maar op 1 inkomen krijgen. Meestal kunt u de loonheffingskorting het beste laten toepassen op het hoogste inkomen.