AOW-pensioen

Wanneer bent u verzekerd voor de volksverzekeringen

Nederland heeft 4 volksverzekeringen: de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz). De algemene regel is dat een persoon die rechtmatig in Nederland woont, verzekerd is voor deze volksverzekeringen. Hierop zijn uitzonderingen.

Wonen in Nederland en toch niet verzekerd

Let op: de onderstaande uitzonderingen zijn algemeen. Voor uw persoonlijke situatie kunt u het best contact met ons opnemen.

Wanneer bent u niet verzekerd als u wel in Nederland woont?

 • U werkt buiten Nederland in een EU-/EER- of verdragsland en u heeft geen detacheringsverklaring
 • U werkt buiten Nederland, een EU-/EER-land of verdragsland voor een buiten Nederland gevestigde werkgever of als zelfstandige
 • U bent een diplomatieke en consulaire vertegenwoordiger van een ander land. Uw gezinsleden kunnen alleen verzekerd zijn als zij in Nederland werken of een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen
 • U bent een naar Nederland uitgezonden niet Nederlands lid van het administratief, technisch en bedienend personeel van een diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van een ander land en u werkt korter dan 10 jaar in Nederland
 • U werkt als ambtenaar voor een internationale organisatie als de NATO of de Europese Unie. Of uw gezinsleden verzekerd zijn is afhankelijk van de overeenkomst tussen de organisatie en Nederland. Werken zij in Nederland of krijgen zij een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering, dan zijn zij meestal wel verzekerd
 • U werkt voor de overheid van een ander land of voor de overheid van Curaçao, Aruba of Sint Maarten. Uw gezinsleden kunnen alleen verzekerd zijn als zij in Nederland werken of een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen
 • U werkt in het internationale transport voor een buitenlandse werkgever, vervoert personen of goederen en doet dat vooral buiten Nederland. Binnen de EU/EER gelden andere regels. Zie werken in 2 of meer landen
 • U werkt in Nederland en u heeft een buitenlandse detacheringsverklaring
 • U verblijft om studieredenen tijdelijk in Nederland en werkt niet
 • U bent gezinslid van iemand die buiten Nederland werkt in een EU-/EER- of verdragsland en u werkt zelf niet en u heeft geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering. (geldt alleen voor de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • U ontvangt uitsluitend een buitenlandse sociale verzekeringsuitkering uit een EU-/EER- of verdragsland(geldt alleen voor de Wlz)
 • U bent gezinslid van iemand die uitsluitend een buitenlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt uit een EU-/EER- of verdragsland en u werkt zelf niet en u ontvangt zelf geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering. (geldt alleen voor Wlz)
 • U bent gezinslid van iemand die een uitkering of een pensioen van een volkenrechtelijke organisatie ontvangt en u werkt zelf niet en u ontvangt zelf geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering (geldt alleen voor de Wlz).

Wonen buiten Nederland maar wel verzekerd

Let op: de onderstaande uitzonderingen zijn algemeen. Voor uw persoonlijke situatie kunt u het best contact met ons opnemen.

Wanneer bent u wél verzekerd als u niet in Nederland woont?

 • U werkt in loondienst in Nederland, betaalt in Nederland belasting en premie en u heeft geen detacheringsverklaring van een ander land
 • U werkt in Nederland als zelfstandige en geniet voor de inkomstenbelasting belastbare winst uit een Nederlandse onderneming
 • U werkt tijdelijk buiten Nederland en heeft een Nederlandse detacheringsverklaring
 • U werkt als Nederlandse ambtenaar in het buitenland voor een Nederlandse ambassade of consulaat of bij een andere Nederlandse overheidsinstelling. Uw gezinsleden blijven ook verzekerd, tenzij zij buiten Nederland werken en daarmee meer verdienen dan de belastingvrije voet
 • U werkt in het internationale transport voor een in Nederland gevestigd bedrijf en vervoert personen of goederen. Maar u bent niet verzekerd als u voornamelijk werkt in het land waar u woont óf werkt voor een filiaal van uw werkgever buiten Nederland. Als u op een schip woont en u bent verzekerd, dan zijn uw gezinsleden die aan boord wonen ook verzekerd. Binnen de EU gelden andere regels. Zie werken in 2 of meer landen
 • U verblijft tijdelijk voor studie in het buitenland en werkt daar niet
 • U wordt verpleegd in bepaalde zorginstellingen buiten Nederland, bijvoorbeeld het Nederlands Sanatorium in Davos

Werken in 2 of meer landen

Als u in 2 of meer landen werkt, kunnen voor u andere regels gelden. Werkt u in 2 of meer EU-landen in loondienst? Dan bent u verzekerd in het land waar u woont als u daar:

 • meer dan 25% van uw tijd werkt of
 • als uw werkgever is gevestigd in het land waar u woont

U bent ook verzekerd in het land waar u woont als u voor verschillende werkgevers in verschillende EU-landen werkt. Deze regels gelden ook voor werknemers in het internationale transport.

Wilt u weten hoe het met uw verzekering zit? Neem dan contact op met uw SVB-kantoor.

U wilt niet verzekerd zijn

Heeft u door uw levensovertuiging bezwaar tegen elke vorm van verzekering?

Wilt u om een andere reden niet verzekerd zijn?