AOW-pensioen

Verhoging AOW-leeftijd en uw inkomen

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Of uw inkomen doorloopt tot aan uw AOW-leeftijd, hangt af van het soort inkomen dat u heeft.

U bent in loondienst

Uw arbeidscontract loopt door tot uw AOW-leeftijd. Dan ontvangt u salaris tot uw AOW-leeftijd.

U bent zelfstandige of freelancer

U bepaalt zelf wanneer u stopt met werken. Dat kan zijn voor uw AOW-leeftijd, wanneer u uw AOW-leeftijd heeft of daarna.

U heeft een WAO-, WIA-, bijstands- of Anw-uitkering

Een WAO-, WIA-, Wajong-, bijstands- of Anw-uitkering loopt door tot uw AOW-leeftijd. 

Bijvoorbeeld
U bent geboren op 22 mei 1953: 

  • Uw AOW-leeftijd is 66 jaar en 4 maanden.
  • U krijgt dus AOW vanaf 22 september 2019.
  • Uw uitkering loopt door tot 22 september 2019.

De uitkering stopt voor uw AOW-leeftijd als u niet langer arbeidsongeschikt bent. Of als u een Anw-uitkering ontvangt en uw jongste kind wordt 18 jaar.

U heeft een WW-, IOW-, of Ziektewet-uitkering

Een WW- of Ziektewet-uitkering loopt niet altijd door tot de datum dat u AOW gaat ontvangen. Wilt u precies weten hoe dit zit? Kijk dan op de website van het UWV.

U heeft een VUT-uitkering of een vergelijkbare uitkering

Wanneer uw VUT-uitkering of prepensioen stopt, hangt af van uw cao. Vaak stopt de uitkering voor uw AOW-leeftijd. Of de uitkering gaat over in een lager ouderdomspensioen voordat uw AOW ingaat. U kunt dan tijdelijk minder inkomen hebben. Misschien kunt u een overbruggingsuitkering (OBR) krijgen.