AOW-pensioen

Wat is schuldige nalatigheid

Iedereen die in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen en een inkomen heeft, betaalt hierover loonbelasting en premies volksverzekeringen. U betaalt deze premies aan de Belastingdienst. Bent u in loondienst, dan houdt uw werkgever deze premies in op uw loon.

Heeft u geen of te weinig AOW-premie betaald, dan kan de SVB u schuldig nalatig verklaren. U krijgt dan vanaf uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen.

Wat doet de belastingdienst

De Belastingdienst bepaalt hoeveel premie u moet betalen. Dit vindt u in uw belastingaanslag. Als u niet betaalt, bent u nalatig aan het betalen van de premie. De Belastingdienst is verplicht om uw nalatigheid aan de SVB door te geven.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, neemt u dan contact op met de Belastingdienst: 0800-0543. Woont u buiten Nederland? Dan belt u (0031) 55 53 85 385.

Wat doen wij

Geeft de Belastingdienst aan ons door dat u nalatig bent aan het betalen van premies, dan beoordelen wij of u ook schuldig bent. U bent schuldig als het aan uzelf te wijten is dat u de AOW-premie niet heeft betaald. 

Bent u schuldig nalatig? Betaal de premie dan alsnog aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u een korting op uw AOW-pensioen.