AOW-pensioen

Het is op dit moment niet mogelijk om uw rekeningnummer te wijzigen via Mijn SVB. Dit kan alleen schriftelijk.

Verklaring niet Wlz verzekerd

De Wlz is een volksverzekering voor bijzondere ziektekosten. Het gaat om vergoeding van bijzondere medische kosten die niet onder de normale zorgverzekering vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan langdurige thuiszorg of opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Wanneer bent u niet verzekerd voor de Wlz

Bepaalde groepen in Nederland worden door de wet uitgesloten van verzekering voor de Wlz, omdat zij al onder een andere regeling tegen zorgkosten verzekerd zijn.

Wanneer u niet verzekerd bent voor de Wlz, kunt u de SVB om een verklaring vragen.

U kunt de verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ aanvragen als u onder één van de hieronder genoemde groepen valt en aan de daarbij genoemde voorwaarden voldoet.

U bent in een EU-/EER- of verdragsland door een sociale regeling tegen zorgkosten verzekerd

U kunt de verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ krijgen als u in Nederland woont.

U ontvangt een pensioen van een internationale organisatie


U kunt de verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ krijgen als:

  • u niet in Nederland werkt; en
  • u voldoende verzekerd bent tegen ziektekosten onder de collectieve regeling van een internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging.

U bent partner of gezinslid van een persoon die pensioen ontvangt van een internationale organisatie


U kunt de verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ krijgen als:

  • u geen Nederlandse uitkering ontvangt (bijvoorbeeld een WW-uitkering); en
  • u niet in Nederland werkt; en
  • u voldoende verzekerd bent tegen ziektekosten onder de collectieve regeling van een internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging.

Uw overleden partner of gezinslid ontving een pensioen van een internationale organisatie


U kunt de verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ krijgen als:

  • u geen Nederlandse uitkering ontvangt (bijvoorbeeld een WW-uitkering); en
  • u niet in Nederland werkt; en
  • u voldoende verzekerd bent tegen ziektekosten onder de collectieve regeling van een internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging.