AOW-pensioen

Ontheffing Wlz

U kunt alleen ontheffing aanvragen voor de Wlz als:

  • u partner of gezinslid bent van een werknemer (in Nederland) van een internationale organisatie, of
  • u partner of gezinslid bent van een gepensioneerde van een internationale organisatie in Nederland. 

Daarnaast gelden de voorwaarden dat:

  • u een AOW-pensioen ontvangt; en
  • u in Nederland woont; en
  • u niet in Nederland werkt; en
  • u voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging.

Ontheffing aanvragen

U kunt ontheffing aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden. Wij kunnen u het aanvraagformulier ook toesturen. Bel daarvoor met ons kantoor Amstelveen, telefoon (020) 656 54 39.