AOW-pensioen

Het is op dit moment niet mogelijk om uw rekeningnummer te wijzigen via Mijn SVB. Dit kan alleen schriftelijk.

Ontheffing AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz

U kunt ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz als u partner of gezinslid bent van een persoon die werkzaam is bij een internationale organisatie, zoals de NAVO of de Europese Unie.

U kunt ontheffing krijgen als:

  • u in Nederland woont; en
  • u niet werkt in Nederland; en
  • u geen Nederlandse uitkering ontvangt (behalve een AOW-pensioen); en
  • u niet valt onder de sociale zekerheidsregeling van de internationale organisatie; en
  • u voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging.

Ontheffing aanvragen

U kunt ontheffing aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden. Wij kunnen u het aanvraagformulier ook toesturen. Bel daarvoor met ons kantoor Amstelveen, telefoon (020) 656 54 39.