AOW-pensioen

Ontheffing AOW, Anw en kinderbijslag

U kunt ontheffing aanvragen als u een uitkering krijgt uit een ander land of van een internationale organisatie, zoals de NAVO of de Europese Unie.

U ontvangt alleen een uitkering uit een ander land of van een internationale organisatie

U kunt ontheffing krijgen als:

  • u in Nederland woont; en
  • uw uitkering langdurig is; en
  • uw uitkering hoger is dan € 1.144,92 bruto per maand; en
  • u niet werkt (vrijwilligerswerk mag beperkt).

U ontvangt ook een Nederlandse uitkering

Heeft u naast uw uitkering uit een ander land of internationale organisatie ook een Nederlandse sociale zekerheidsuitkering? Dan kunt u ontheffing krijgen als:

  • u in Nederland woont; en
  • beide uitkeringen langdurig zijn; en
  • de uitkeringen samen hoger zijn dan € 1.144,92 bruto per maand; en
  • uw Nederlandse uitkering lager is, of even hoog als de andere uitkering; en
  • u niet werkt (vrijwilligerswerk mag beperkt).

Ontheffing aanvragen

U kunt ontheffing aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden. Wij kunnen u het aanvraagformulier ook toesturen. Bel daarvoor met ons kantoor Amstelveen, telefoon (020) 656 54 39.