AOW-pensioen

Uw vakantiegeld

Ieder jaar in mei ontvangt u uw vakantiegeld van de AOW. Wilt u weten hoeveel vakantiegeld u precies krijgt? Log dan vanaf 1 mei in met uw DigiD op Mijn SVB en kijk bij uw betaaloverzicht.

Over welke periode krijgt u vakantiegeld

Over elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u vakantiegeld op. De periode waarover u vakantiegeld opbouwt, loopt van mei tot en met april. Krijgt u voor het eerst AOW na mei? Dan bouwt u in het eerste jaar van uw AOW vakantiegeld op vanaf de ingangsmaand van uw AOW tot en met april.

Op onze bedragenpagina vindt u naast de AOW-bedragen per maand ook de bruto vakantiegeldbedragen per maand.

Hoe wordt het vakantiegeld vastgesteld

Het AOW-bedrag wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon. Het vakantiegeld van de AOW wordt afgeleid van de minimumvakantiebijslag die bij het minimumloon hoort.

Het vakantiegeld van de AOW is dus geen 8% van het AOW-bedrag, zoals dat vaak bij werken in loondienst is.

Wat gaat er van het vakantiegeld af

Op uw vakantiegeld houden wij het volgende in:

  • loonheffing volgens het tarief bijzondere beloningen. Dit betekent dat we geen rekening houden met de loonheffingskorting. Dat is een korting waardoor u minder loonheffing (belasting en premies) betaalt, en de
  • bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).