AOW-pensioen

Controle op uitkeringen buiten Nederland

Woont u buiten Nederland en ontvangt u AOW? Dan vragen wij u om één of twee keer per jaar een formulier in te vullen over uw persoonlijke situatie. U moet dan vragen beantwoorden over bijvoorbeeld de inkomsten van uw partner, uw woonsituatie of bewijzen dat u in leven bent.

Bewijs van in leven zijn

U krijgt alleen AOW als u in leven bent. Om dit aan te tonen krijgt u van ons een formulier dat u moet invullen en laten ondertekenen door bijvoorbeeld de gemeente, politie of notaris. Wat u precies moet doen staat in de brief bij het formulier. In sommige landen geldt een speciale regeling of krijgen we op een andere manier deze informatie.

Inkomsten van uw partner

Krijgt u een AOW-toeslag voor uw partner? Dan moet u elk jaar met een formulier of via Mijn SVB aan ons doorgeven of de inkomsten van uw partner wel of niet zijn veranderd. De hoogte van de toeslag is namelijk afhankelijk van de inkomsten van uw partner.

Uw woonsituatie

Bent u ongehuwd en woont u alleen? Dan krijgt u een alleenstaandenpensioen. Woont u met een andere ongehuwde persoon en zorgt u voor elkaar? Dan is er sprake van een gezamenlijke huishouding (samen wonen). U krijgt dan een gehuwdenpensioen. We controleren met een formulier of soms met een huisbezoek of uw woonsituatie overeenkomt met het AOW-pensioen dat u ontvangt.