AOW-pensioen

De tweewoningenregel

Vanaf 1 februari 2014 gelden er nieuwe regels voor twee ongehuwde AOW’ers die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben en de meeste tijd samen in dezelfde woning verblijven: de tweewoningenregel. Het kan ook gaan om een AOW’er en een andere ongehuwde, meerderjarige persoon.

Voor de tweewoningenregel geldt een aantal voorwaarden. Voldoet u aan deze voorwaarden dan krijgt u een AOW-pensioen voor ongehuwden. Dit pensioen is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon. Voor 'mantelzorgers' die al voordat de tweewoningenregel is ingegaan, wonen bij degene die zij verzorgen en die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben verandert er niets. Voor hen gelden de voorwaarden voor de tweewoningenregel niet. Voor een AOW’er die al voor 1 februari 2014 een gehuwdenpensioen met toeslag voor een jongere partner ontving, verandert er ook niets. De tweewoningenregel wordt dan alleen op verzoek toegepast.

Voorwaarden voor de tweewoningenregel

Voor de tweewoningenregel gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent ongehuwd én
 • u heeft beiden een eigen huur- of koopwoning; óf een huurwoning voor begeleid wonen of groepswonen; óf een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning, én
 • u staat beiden bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres én
 • u betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning én
 • u kunt vrij over uw eigen woning beschikken

Bent u ongehuwd, woont u samen met een andere ongehuwde en heeft u een AOW-pensioen voor gehuwden? En geldt de tweewoningenregel mogelijk voor u? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons als u denkt dat de tweewoningenregel voor u geldt.

 • Wat betekent 'vrij over uw eigen woning beschikken'?
  • u (onder)verhuurt de eigen woning niet én
  • er wonen geen andere personen in uw woning. Een uitzondering geldt voor een eigen, aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar én
  • er staan geen andere personen op uw adres ingeschreven. Een uitzondering geldt voor een eigen, aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar én
  • uw woning is niet belast met een recht van vruchtgebruik voor iemand anders of een zakelijk recht van bewoning of gebruik voor iemand anders (dit zijn rechten die in het algemeen een woonrecht regelen) én
  • uw eigen woning is niet afgesloten van gas, water en/of licht