AOW-pensioen

U en uw partner gaan uit elkaar

Als u gaat scheiden of als u en uw partner uit elkaar gaan, verandert de hoogte van uw AOW. Gaat u alleen wonen, dan is uw AOW-pensioen 70% van het netto minimumloon. Als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft, vervalt de toeslag die u ontvangt.

U blijft getrouwd, maar gaat apart wonen

Blijft u wel getrouwd, maar gaan u en uw partner apart wonen? Dan krijgt u het AOW-bedrag voor een alleenstaande (70% van het netto minimumloon) als:

  • u of uw partner niet meer wil samen wonen en
  • u beiden een eigen leven leidt alsof er geen huwelijk meer is en
  • u niet van plan bent om weer bij elkaar te gaan wonen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u om financiële of praktische redenen ieder op een ander adres? Dan krijgt u een AOW-pensioen voor gehuwden. Dit is 50% van het netto minimumloon.

Als uw partner opgenomen is in een verpleeginstelling, dan kunt u kiezen voor het AOW-bedrag voor een gehuwde en het AOW-bedrag voor ongehuwde. Meer informatie over de gevolgen van deze keuze vindt u op de pagina 'Uw partner gaat naar een verpleeghuis of instelling voor beschermd wonen’.

Gaan u en uw partner apart wonen? Neem dan contact op met uw SVB-kantoor. Dan kunnen wij beoordelen of u het AOW-bedrag voor een alleenstaande kunt krijgen. 

Misschien AIO-aanvulling

Woont u in Nederland en heeft u een lagere AOW? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen, de AIO-aanvulling.