AOW-pensioen

U gaat trouwen of samen wonen

Iemand die getrouwd is of samen met iemand anders woont, ontvangt een ander AOW-bedrag dan iemand die alleen woont.

Bent u ongehuwd en woont u alleen? Dan krijgt u een AOW-pensioen voor ongehuwden. Dit is 70% van het netto minimumloon. Gaat u trouwen of met iemand anders in een huis wonen? Dan krijgt u een AOW-pensioen voor gehuwden. Dit is 50% van het netto minimumloon. Heeft u beiden de AOW-leeftijd, dan krijgt u dus samen 100%.

U bent getrouwd of geregistreerd partner

Wij maken geen verschil tussen trouwen of geregistreerd partnerschap. In beide gevallen heeft u recht op een AOW-pensioen voor gehuwden. Dit is 50% van het netto minimumloon. Hierop is een uitzondering: bent u getrouwd of geregistreerd partner en leeft u duurzaam gescheiden van uw partner? Dan nemen wij aan dat u alleen woont als:

 • u beiden uw eigen leven leidt alsof u niet getrouwd bent én
 • u beiden uw eigen huishouden voert én
 • deze situatie blijvend is

U krijgt dan een AOW-pensioen voor ongehuwden. Dit is 70% van het netto minimumloon.

Getrouwd of geregistreerd partner en niet op 1 adres

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u om financiële of praktische redenen ieder op een ander adres? Dan krijgt u een AOW-pensioen voor gehuwden. Dit is 50% van het netto minimumloon. 

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en gaan u en uw partner apart wonen? Neem dan contact op met ons uw SVB-kantoor. Dan kunnen wij beoordelen of u het AOW-bedrag voor ongehuwden kunt krijgen.

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan en blijft u apart wonen? Neem dan ook contact met ons op.

Wat verstaan wij onder samen wonen?

Voor de SVB woont u samen als u ongehuwd bent en een gezamenlijke huishouding heeft met een andere ongehuwde, meerderjarige persoon. U woont samen als u:

 • samen met iemand van 18 jaar of ouder in dezelfde woning verblijft én
 • u en de ander bijdragen aan het huishouden.

Bijdragen aan het huishouden betekent:

 • financieel bijdragen aan de kosten van het huishouden óf
 • op een andere manier voor elkaar zorgen in het huishouden.

Bij de financiële bijdrage gaat het bijvoorbeeld om woonkosten, kosten levensonderhoud en overige uitgaven. De financiële bijdrage moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. 

Wij noemen de meerderjarige persoon met wie u samen woont uw 'partner'. Dit kan uw levenspartner, vriend of vriendin zijn, maar ook een broer, zus, of kleinkind. Maar niet uw eigen kind, of vader of moeder. Iemand die samenwoont, krijgt u een AOW-pensioen van 50% van het netto minimumloon.

Tweewoningenregel - wat als u beiden een woning heeft?

U woont samen met iemand van 18 jaar of ouder in dezelfde woning. En u heeft beiden een woning. Dan wordt u beschouwd als niet-samenwonend. Deze situatie wordt de tweewoningenregel genoemd. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • u bent ongehuwd én
 • u heeft beiden een eigen huur- of koopwoning; of een huurwoning voor begeleid wonen of groepswonen; óf een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning én
 • u staat beiden bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres én
 • u betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning én
 • u kunt vrij over uw eigen woning beschikken.
 • Wat betekent 'vrij over uw eigen woning beschikken'?
  • u (onder)verhuurt de eigen woning niet én
  • er wonen geen andere personen in uw woning. Een uitzondering geldt voor een eigen, aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar én
  • er staan geen andere personen op uw adres ingeschreven. Een uitzondering geldt voor een eigen, aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar én
  • uw woning is niet belast met een recht van vruchtgebruik voor iemand anders of een zakelijk recht van bewoning of gebruik voor iemand anders (dit zijn rechten die in het algemeen een woonrecht regelen) én
  • uw eigen woning is niet afgesloten van gas, water en/of licht

Let op: de tweewoningenregel geldt niet als u een kamer huurt of als u in een vakantie- of recreatiewoning woont.

Voldoet u aan de voorwaarden van de tweewoningenregel? Dan krijgt u een AOW-pensioen voor ongehuwden. Dit pensioen is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan wordt u beschouwd als samenwonend als u de kosten voor het huishouden deelt of voor elkaar zorgt. U krijgt dan een AOW-pensioen voor gehuwden. Dit pensioen is gebaseerd op 50% van het netto minimumloon.

Wat verstaan wij niet onder samen wonen?

U woont niet samen als u in één huis woont met:

 • uw kind (eigen kind, stief-of pleegkind), ook niet als dat kind 18 jaar of ouder is
 • uw vader of moeder
 • een kleinkind dat jonger dan 18 jaar is
 • iemand aan wie u een kamer verhuurt. In dat geval heeft ieder een eigen huishouding. De woning moet daar dan ook op ingericht zijn, bijvoorbeeld met een eigen woon- en slaapkamer. Daarnaast moet u deze zakelijke relatie aantonen doordat afspraken zijn vastgelegd in een contract en er reële prijzen zijn afgesproken. Ook moet uit uw administratie blijken dat de afgesproken huur of verzorging daadwerkelijk is betaald.

Misschien AIO-aanvulling

Woont u in Nederland en heeft u een lagere AOW? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen, de AIO-aanvulling.