AOW-pensioen

Wijzigingen doorgeven - U woont in Nederland

Geef een wijziging in uw situatie binnen 4 weken aan ons door.

Wijzigt er iets bij u in de volgende situaties? Geef dit altijd aan ons door.

 • Uw woon- of leefsituatie
  • U woont niet meer op hetzelfde adres als uw partner
  • U en uw partner wonen ongehuwd samen en gaan uit elkaar
  • U woont alleen en gaat met iemand samenwonen
  • Iemand komt bij u en uw partner wonen
  • U gaat tijdelijk op een ander adres verblijven
  • U leeft duurzaam gescheiden van uw partner
  • U leeft duurzaam gescheiden van uw partner en uw partner komt weer bij u wonen
  • U leeft duurzaam gescheiden en u gaat met iemand anders samenwonen
  • Iemand huurt een kamer bij u in huis, of is kostganger bij u in huis
 • Uw persoonlijke situatie
  • U sluit een samenlevingscontract
  • U sluit een huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland
  • U gaat scheiden in het buitenland
  • U gaat scheiden van tafel en bed
 • Verhuizing naar het buitenland
  • U verhuist naar een ander land
  • U en uw partner verhuizen naar een ander land
  • U of uw partner verhuist naar een ander land terwijl de andere partner in Nederland blijft wonen
 • Inkomsten (AOW-toeslag)

  Ontvangt u AOW-toeslag? Informatie over de inkomsten van u en uw partner is van belang voor de hoogte van uw AOW-toeslag.

  Inkomsten uit onderneming of buitenland
  Krijgt u of uw partner inkomsten uit een onderneming of een zelfstandig beroep? Of ontvangt u of uw partner inkomsten uit een ander land dan Nederland? Dan moet u wijzigingen daarin zelf aan ons doorgeven.

  Inkomsten uit loon of uitkering uit Nederland?
  Wijzigt er iets in de vaste inkomsten uit loon, pensioen of uitkering uit Nederland van u of uw partner? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze gegevens van de Belastingdienst. 

  Maar gaat het om een grote wijziging in de inkomsten? Dan raden wij u aan dit wel zo snel mogelijk zelf aan ons door te geven. De gegevens van de Belastingdienst zijn namelijk minimaal 2 maanden later bij ons bekend. Geeft u de wijziging door, dan passen wij op uw verzoek uw toeslag meteen aan. Hiermee voorkomt u dat u te veel of te weinig toeslag krijgt.

  Geef de volgende wijzigingen door:

  • Inkomsten van uw partner worden hoger of lager
  • Uw partner krijgt nieuwe inkomsten
  • Uw partner heeft geen inkomsten meer
  • Het inkomen van u en uw partner samen wordt lager dan € 2.627,56 bruto per maand
  • Het inkomen van u en uw partner was lager dan € 2.627,56 bruto per maand, maar wordt nu hoger
 • Gevangenis of huis van bewaring
  • U gaat naar de gevangenis, een huis van bewaring of TBS-kliniek
  • U moet naar de gevangenis, een huis van bewaring of TBS-kliniek, maar weigert dit

Voorkom een boete

Geef een wijziging op tijd door en voorkom een boete.

Als u zich niet aan de regels houdt

Weet waar u aan toe bent en lees wat wij van u verwachten.