AOW-pensioen

Bezwaar en beroep

U wilt bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen over uw AOW-pensioen, bel ons dan. U vindt het telefoonnummer op de beslissing. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen.

Komen we er niet uit óf bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Dit kan ook online. Bezwaar maken moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing.

Online bezwaar

Wilt u online bezwaar maken? Ga naar 'Inloggen'en kies hoe u wilt inloggen op Mijn SVB. U kunt ook documenten uploaden als dit nodig is.

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een DigiD aan en regel uw zaken met ons online.

Wilt u iemand machtigen?

Wilt u dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u doet? Vul dan de gegevens van de gemachtigde in bij uw online bezwaar. U blijft wel zelf altijd verantwoordelijk.

Hoorzitting om uw bezwaar toe te lichten

Misschien wilt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift. Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een gesprek. Zo’n gesprek heet een hoorzitting. Wilt u uw dossier inzien voor de hoorzitting, geef dit dan aan. Soms is een hoorzitting niet mogelijk of nodig. Als dit zo is, leggen wij u meteen uit waarom.

Onkostenvergoeding als wij een fout hebben gemaakt

Kosten die u heeft moeten maken voor uw bezwaar kunnen we vergoeden. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele rechtsbijstand, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Het moet wel gaan om kosten die u heeft moeten maken. Wilt u een vergoeding van kosten, geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of in de loop van de bezwaarprocedure.

 • Hoe maakt u schriftelijk bezwaar

  Zonder DigiD kunt u alleen schriftelijk bezwaar maken. Wij hebben dan in elk geval de volgende gegevens van u nodig:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer (BSN) of uw registratienummer
  • uw telefoonnummer
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden dat u het niet eens bent met de beslissing
  • de beslissing die de SVB volgens u moet nemen
  • de datum van uw bezwaar
  • uw handtekening


  Stuur de brief naar het SVB-kantoor dat de beslissing heeft genomen. Op de envelop zet u in de linkerbovenhoek dan ‘bezwaarschrift’. Stuur documenten mee die van belang zijn.

  Wilt u dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u doet? Stuur dan een machtiging mee. U blijft wel zelf altijd verantwoordelijk.

Niet eens met de beslissing op bezwaar? In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

 • Bezwaar maken als u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont
  U kunt er dan voor kiezen om de bezwaarprocedure bij de SVB over te slaan en binnen 6 weken rechtstreeks in beroep te gaan bij het ‘Gerecht in eerste aanleg’ op Bonaire. Het adres is: Plasa Reina Wilhelmina (Fort Oranje), Kralendijk, Bonaire. U stelt beroep in met een brief.