AOW-pensioen

Er is iemand overleden

Wat moet u doen bij overlijden?

Als iemand is overleden die een AOW-pensioen had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling van de AOW. Het AOW-pensioen, de inkomensondersteuning AOW en het vakantiegeld eindigen op de dag na het overlijden.

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. Wij sturen na het overlijden automatisch een aanvraagformulier voor een Nabestaandenuitkering Anw. 

Woonde de overledene buiten Nederland, geef dan het overlijden direct aan ons door. Stuur een kopie van de overlijdensakte mee.

De overledene was alleenstaand

Was de overledene alleenstaand dan betalen wij het vakantiegeld vanaf de maand mei tot en met de dag van overlijden op het rekeningnummer van de overledene. Als we al AOW en inkomensondersteuning AOW voor de hele maand hebben uitbetaald, heeft de overledene te veel AOW en inkomensondersteuning AOW ontvangen. Het teveel betaalde trekken we af van het vakantiegeld. Soms blijft een bedrag over dat nog moet worden terugbetaald door de nabestaanden.

De overledene woonde samen

Bij overlijden ontvangt de partner een overlijdensuitkering. Ook wordt het nog openstaande vakantiegeld overgemaakt op rekening van de overledene.

Heeft de overledene te veel AOW en inkomensondersteuning AOW ontvangen, dan trekken we dit af van de het vakantiegeld en de overlijdensuitkering.

Had de overledene een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft? Dan krijgt de partner mogelijk een nabestaandenuitkering Anw als de partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is.

Had de overledene een partner die ook AOW heeft? Dan krijgt de partner vanaf de maand van het overlijden een AOW-pensioen voor alleenstaanden. Dit is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden.

Wat is de overlijdensuitkering?

De overlijdensuitkering is eenmalig het bedrag van één maand bruto AOW-pensioen en is voor:

  • de overblijvende partner of als deze er niet is;
  • de kinderen jonger dan 18 jaar of als deze er niet zijn;
  • de persoon die tot de dag van het overlijden met de overledene in één huis woonde.

Omdat de partner bij ons bekend is, betalen wij de overlijdensuitkering meteen uit. Heeft u geen overlijdensuitkering ontvangen, maar denkt u dat u deze wel kunt krijgen? Neem dan contact met ons op. De overlijdensuitkering moet binnen een jaar na het overlijden worden aangevraagd.