AOW-pensioen

Voorkom een naheffing

Hoe kan ik nou te weinig belasting betaald hebben?

sleutelen aan motor

*om privacy-redenen is de naam verzonnen. De personen op de foto komen niet voor in het artikel.

Guus Hendriks* heeft een belastingaanslag van € 360 ontvangen. Hij begrijpt dat niet. Hij schrijft de SVB: ‘ik heb AOW, een aanvullend pensioen en een lijfrente-uitkering, samen € 32.500 bruto per jaar. Op al deze inkomens wordt belasting ingehouden, dus hoe kan ik dan te weinig belasting betaald hebben? Kunt u mij dat uitleggen? En kunt u mij ook vertellen hoe ik een naheffing kan voorkomen?’ De SVB geeft antwoord.

Loonheffing en loonheffingskorting

De SVB, het pensioenfonds en de verzekeringsmaatschappij houden belasting in op het bedrag dat zij aan u betalen. Die belasting heet loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen). Maar u hoeft niet over uw hele inkomen belasting te betalen. Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op loonheffingskorting.

Loonheffingskorting bij 1 inkomen

U mag de loonheffingskorting maar op 1 van uw 3 inkomens laten toepassen. Dus óf op uw AOW, óf op uw pensioen óf op uw lijfrente. Anders betaalt u waarschijnlijk te weinig belasting. Op uw AOW passen wij de loonheffingskorting automatisch toe. Dat is natuurlijk handig, maar is dat ook altijd gunstig?

Waar loonheffingskorting toepassen?

Op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen mag u altijd laten veranderen. U kunt ons bijvoorbeeld vragen om te stoppen met de loonheffingskorting op uw AOW, omdat u deze liever op uw aanvullende pensioen wilt. U moet dit dan wel doorgeven aan uw pensioenfonds.

Welke keuze voor u gunstig is hangt af van uw persoonlijke situatie en voorkeur. Wilt u weten wat voor u gunstig is? Ga dan naar svb.nl/loonheffingskorting en beantwoord enkele vragen.

Waarom dan toch belasting bijbetalen?

Ook als u de loonheffingskorting bij 1 inkomen laat toepassen, betaalt u via de loonheffing soms toch te weinig belasting. Dat komt doordat het belastingstelsel een oplopend tarief heeft met 4 schijven. Dit betekent dat u meer belasting betaalt als uw inkomen hoger is. Hoe werkt dat?

De SVB, het pensioenfonds en de verzekeringsmaatschappij houden alleen belasting in over het bedrag dat zij aan u betalen. Elk afzonderlijk inkomen van u is lager dan € 13.000 bruto per jaar en valt daardoor in de eerste belastingschijf. De Belastingdienst telt uw inkomens bij elkaar op. En bij elkaar opgeteld komt een deel van uw totale inkomen in de tweede belastingschijf. U moet daarom belasting bijbetalen. En niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren.

Hoe kunt u een naheffing voorkomen?

U voorkomt een naheffing door bij de Belastingdienst om een voorlopige aanslag te vragen. Met een voorlopige aanslag betaalt u de belasting per maand. Zo voorkomt u dat u na afloop van het jaar de belasting in 1 keer moet betalen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over de voorlopige aanslag vindt u op belastingdienst.nl.