AOW-pensioen

Mag u met uw AOW bijverdienen?

U mag naast uw AOW pensioen werken, uw AOW-pensioen verandert hierdoor niet. De AOW is een basispensioen voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft. Het maakt niet uit of u daarnaast andere inkomsten heeft. Let op: als u een toeslag krijgt omdat uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft of u krijgt naast uw AOW een AIO-aanvulling. Dan kan de toeslag of uw AIO-aanvulling wél veranderen als u werkt na uw AOW-leeftijd.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s:

Voor informatie over veranderingen in de belasting en premie volksverzekeringen kunt u terecht bij de Belastingdienst.