AOW-pensioen

Soorten inkomen en uw AOW-toeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van uw partner en van het inkomen van u en uw partner samen. Als uw gezamenlijk inkomen (uw AOW-pensioen telt ook mee) hoger is dan € 2.861,65 bruto per maand, verlagen wij de toeslag met maximaal 10%.

Klik op een inkomen en lees hoe dit van invloed is op uw toeslag. Staat het inkomen van uw partner er niet tussen of twijfelt u over het soort inkomen? Neem dan contact met ons op.

De afkoop van een pensioen trekken we vanaf 1 december 2014 niet meer af van de partnertoeslag.

 • Alimentatie
  Alimentatie wordt niet afgetrokken van de toeslag.
 • Auto van de zaak

  De bijtelling voor een auto van de zaak wordt afgetrokken van de toeslag.

 • Bruto loon

  Bruto loon wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Buitenlandse uitkering
  Krijgt uw partner een uitkering uit het buitenland die vergelijkbaar is met een Nederlandse uitkering (zoals bijvoorbeeld de WIA, WAO, WW of Ziektewet)? Deze wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

  Krijgt uw partner een wettelijk (vervroegd) ouderdomspensioen uit het buitenland? Dit wordt niet afgetrokken van de toeslag.
 • Dertiende maand

  Krijgt uw partner een dertiende maand van zijn of haar werkgever? Wij kijken dan naar de maand dat uw partner de 13e maand krijgt uitbetaald. Het totale inkomen over die maand trekken wij gedeeltelijk af van de maximale toeslag.

  Is het inkomen van uw partner door de 13e maand te hoog, dan krijgt u over die maand geen toeslag. Geef een 13e maand daarom op tijd door aan de SVB.

 • Dividend

  Dividend wordt niet afgetrokken van uw toeslag.

 • Eenmalige uitkering bij einde dienstverband

  Krijgt uw partner een eenmalige uitkering ná het stoppen van het dienstverband, en kan uw partner het bedrag besteden zoals hij of zij wil? Als dit allebei het geval is, wordt de eenmalige uitkering niet afgetrokken van de maximale toeslag.

  Krijgt uw partner de eenmalige uitkering nog tijdens het dienstverband, of kan uw partner niet zelf bepalen hoe hij of zij het bedrag besteedt? In deze gevallen wordt de eenmalige uitkering gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag. We kijken dan naar de maand waarin uw partner het bedrag heeft ontvangen.

 • Eindejaarsuitkering

  Krijgt uw partner een eindejaarsuitkering van zijn of haar werkgever? Wij kijken dan naar de maand dat uw partner de eindejaarsuitkering krijgt uitbetaald. Het totale inkomen over die maand trekken wij gedeeltelijk af van de maximale toeslag.

  Is het inkomen van uw partner door de eindejaarsuitkering te hoog, dan krijgt u over die maand geen toeslag. Geef een eindejaarsuitkering daarom op tijd door aan de SVB.

 • Gratificatie

  Krijgt uw partner een gratificatie van de werkgever in de vorm van een geldbedrag? De gratificatie wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Huuropbrengsten

  Zijn de inkomsten van uw partner uit verhuur bedrijfsmatig? De inkomsten uit verhuur worden gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag.

  Zijn de inkomsten van uw partner uit verhuur niet bedrijfsmatig? Dan worden de inkomsten uit verhuur niet afgetrokken van de maximale toeslag.

  Weet u niet zeker of het inkomen van uw partner bedrijfsmatig is? Neem dan contact op met de SVB.

 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag wordt niet afgetrokken van de maximale toeslag.

 • IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering

  De IOAW-uitkering en de IOAZ-uitkering van uw partner wordt niet afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Jubileumuitkering na 25 jaar–of 40 jaar dienstverband

  Krijgt uw partner een jubileumuitkering van de werkgever? En is het een eenmalige uitkering  na 25 jaar dienstverband of na 40 jaar dienstverband?

  Dan is deze uitkering vrijgesteld tot maximaal het bedrag van het loon over één maand.

  Is de uitkering meer dan het loon over één maand, dan wordt een gedeelte van het bedrag dat erboven zit, afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Levensloopregeling

  Spaart uw partner nog voor de levensloopregeling? Dan telt het bedrag dat op het loon van uw partner wordt ingehouden mee als inkomen voor de AOW.

  Op het moment dat uw partner de levensloopuitkering krijgt uitbetaald, telt deze niet mee als inkomen voor de AOW. De uitkering zelf wordt niet afgetrokken van de toeslag.

 • Lijfrenteuitkering

  Heeft uw partner de lijfrente particulier afgesloten en niet via de werkgever, dan wordt de lijfrente niet afgetrokken van de maximale toeslag.

  Heeft uw partner de lijfrenteuitkering gekregen vanwege het stoppen van hetdienstverband met de werkgever, en kon uw partner het bedrag besteden hoe hij of zij wil? De lijfrente van uw partner wordt niet afgetrokken van de maximale toeslag.

  Heeft uw partner de lijfrenteuitkering gekregen vanwege het stoppen van hetdienstverband met de werkgever, en kon uw partner het bedrag niet besteden hoe hij of zij wil? De lijfrente van uw partner wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Overbruggingsuitkering PGGM (OBU)
  Een OBU-uitkering van PGGM wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.
 • PGB-budget

  Ontvangt uw partner een persoonsgebonden budget (PGB) om daarmee zorg in de huren? Dan wordt dit PGB-budget van uw partner niet afgetrokken van de maximale toeslag.

  Krijgt uw partner zelf een vergoeding of loon uitbetaald uit een PGB, dan wordt dit gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag.
 • Pensioen of vervroegd pensioen

  Krijgt uw partner een (vervroegd) pensioen? Deze wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag. Ook als uw partner een nabestaandenpensioen ontvangt, wordt deze helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Reiskostenvergoeding

  Krijgt uw partner een reiskostenvergoeding van de werkgever? Dan wordt deze reiskostenvergoeding in 2 gevallen van de maximale toeslag afgetrokken:

  1. De reiskostenvergoeding is meer dan de wettelijke reiskostenvergoeding. Het bedrag dat erboven komt, wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag.

  2. De werkgever merkt de reiskostenvergoeding aan als belastbaar loon. Het hele bedrag wordt dan gezien als een inkomen uit arbeid. Dat wil zeggen; een inkomen dat gedeeltelijk wordt afgetrokken.

  In alle andere gevallen, wordt de reiskostenvergoeding niet afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Spaarloonregeling
  Het spaarloon dat aan uw partner wordt uitbetaald, wordt niet afgetrokken van de maximale toeslag.
 • Stamrecht

  Heeft uw partner de lijfrente particulier afgesloten en niet via de werkgever, dan wordt de lijfrente niet afgetrokken van de maximale toeslag.

  Heeft uw partner de lijfrenteuitkering gekregen vanwege het stoppen van het dienstverband met de werkgever, en kon uw partner het bedrag besteden hoe hij of zij wil? De lijfrente van uw partner wordt niet afgetrokken van de maximale toeslag.

  Heeft uw partner de lijfrenteuitkering gekregen vanwege het stoppen van het dienstverband met de werkgever, en kon uw partner het bedrag niet besteden hoe hij of zij wil? De lijfrente van uw partner wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

 • VUT-regeling, uitkering

  De VUT-uitkering van uw partner wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Vakantiegeld

  Vakantiegeld wordt niet afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Vrijwilligersvergoeding

  Krijgt uw partner een vrijwilligersvergoeding die lager is dan € 170 per maand, of lager is dan € 1.700 per jaar? Deze vrijwilligersvergoeding wordt niet afgetrokken van de maximale toeslag.

  Het deel dat boven de € 170 per maand, of boven de € 1.700 per jaar uitkomt, wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag.

 • WAO/WIA/WAZ-uitkering

  De WAO-WIA-of WAZ-uitkering van uw partner wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

 • WW-uitkering

  Is uw partner niet meer in dienst bij zijn of haar werkgever? De WW-uitkering van uw partner wordt dan helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

  Is uw partner nog wel in dienst bij zijn of haar werkgever? De WW-uitkering van uw partner wordt dan gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Wajong-uitkering

  De wajong-uitkering van uw partner wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

 • Winst uit onderneming

  De winst van uw partner wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag. Wij kijken naar de winst per jaar en rekenen die om naar een gemiddeld maandinkomen. Dit gemiddelde maandinkomen wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale toeslag. Het gaat om de winst voor ondernemers- en/of MKB-aftrek.

  Stakingswinst is geen inkomen voor de toeslag.

 • Ziektewet-uitkering

  De ziektewet-uitkering van uw partner wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

  In enkele bijzondere gevallen wordt de ziektewet-uitkering gedeeltelijk van de maximale toeslag afgetrokken.