AOW-pensioen

Toepassing heffingskortingen automatisch

Wij passen heffingskortingen die u hoort te krijgen automatisch toe. Is uw inkomen hoger dan € 20.384 (bij de algemene heffingskorting) of € 36.783 (bij de ouderenkorting)? Dan wordt dit bij uw belastingaangifte gecorrigeerd: u moet dan meer belasting en premies betalen of u krijgt minder belasting en premies terug.

Benut u de volledige heffingskorting?

Het kan voorkomen dat op uw AOW-specificatie bij ‘loonheffing’ € 0,00 staat. Dan zijn de heffingskortingen hoger dan de loonheffing die u over uw AOW-pensioen moet betalen. U heeft de algemene heffingskorting dan niet volledig benut. Daardoor betaalt u te veel belasting. Dit wordt bij uw aangifte gecorrigeerd.

Op uw aanvraag aangegeven dat wij de heffingskortingen niet moeten toepassen?

Wij passen de heffingskortingen niet toe als u dit heeft aangegeven bij uw aanvraag. U kunt er namelijk voor kiezen om de kortingen door uw pensioenfonds op uw aanvullend pensioen te laten toepassen.

U ontvangt dan een lager netto AOW-pensioen, maar een hoger aanvullend pensioen. Zorg er wel voor dat u de kortingen maar bij één inkomen laat toepassen, want anders betaalt u te weinig belasting en premies en krijgt u een naheffing van de Belastingdienst.

Heffingskortingen bij AOW of bij een ander pensioen?

U kunt zelf kiezen om de heffingskortingen te laten toepassen bij uw AOW of bij een ander pensioen. Welke keuze voor u voordelig is, hangt af van uw persoonlijke situatie en voorkeur.

Heeft u AOW en één ander pensioen? Dan kunnen wij u advies geven over het toepassen van de heffingskorting:

De heffingskortingen veranderen bij uw AOW?

Wilt u dat wij de heffingskorting op uw AOW veranderen? Log dan in bij Mijn SVB met uw DigiD en geef dit aan ons door.

Woont u buiten Nederland?

Dan hangt het af van het land waar u woont of wij loonheffing inhouden.