AOW-pensioen

Inhoudingen op uw AOW buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, kunnen wij loonheffing en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) inhouden op uw AOW-pensioen. Of we dat ook doen hangt af van het land waar u woont en of u onder de Zorgverzekeringswet valt.

Loonheffing

Loonheffing bestaat uit loonbelasting of premie volksverzekeringen, of beide. Het hangt af van het land waar u woont of wij loonheffing inhouden. 

Als wij geen loonheffing inhouden op uw AOW, betaalt u over uw AOW belasting in het land waar u woont. In welk land u belasting betaalt, is voor een aantal landen geregeld in belastingverdragen die Nederland heeft.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

U kunt onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen, ook al woont u niet in Nederland. Het CAK stelt vast of u onder de Zvw valt. Als dat zo is, houden wij een ‘bijdrage Zvw buitenland’ in op uw AOW.

De bijdrage bestaat uit maximaal 3 onderdelen:

  • een bijdrage voor de Zvw. Dit is een percentage van uw AOW-pensioen.
  • een bijdrage voor de Wlz. Dit is een percentage van uw AOW-pensioen.
  • een vaste premie. Voor elk meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder betaalt u deze premie.

De vaste premie verschilt per land. De hoogte ervan hangt af van de gemiddelde zorgkosten in uw land.

Zorgtoeslag

Misschien kunt u een zorgtoeslag krijgen. Dat is een gedeeltelijke vergoeding voor de vaste Zvw-premie. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van het totale gezinsinkomen. De zorgtoeslag vraagt u aan bij de Nederlandse belastingdienst. Voor meer informatie kunt u bellen met de Belastingtelefoon Buitenland (+31 55 5 385 385) of kijk op de website van de Belastingdienst.