AOW-pensioen

Inhoudingen op uw AOW

Op uw bruto AOW-pensioen houden wij het volgende in:

  • Loonheffing
  • Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) - alleen als u in een instelling woont of verblijft en daar ook zorg krijgt
  • Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Alleen als u in een instelling woont voor beschermd wonen.

Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw netto AOW-pensioen. Dit is het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening.

Loonheffing

Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. U heeft recht op loonheffingskorting. Dit is een korting waardoor u minder belasting en premies betaalt.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

De premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) bestaat uit 2 delen:

  • de bijdrage Zvw die wij inhouden op uw AOW-pensioen
  • de premie die u zelf betaalt aan uw zorgverzekeraar

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning

Woont of verblijft u in een Wlz-instelling waar u ook zorg krijgt? Of woont u in een instelling voor beschermd wonen? Dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet eigen bijdrage Wlz of eigen bijdrage Wmo. Het CAK stelt vast hoeveel u moet betalen. Op hun verzoek houden wij deze eigen bijdrage in op uw AOW-pensioen.

Uw eigen bijdrage kan hoger zijn dan het bedrag dat wij inhouden. Als dat zo is, krijgt u van het CAK nog een rekening.

Woont u buiten Nederland?

Dan hangt het af van het land waar u woont of wij loonheffing en de bijdrage Zvw inhouden.