AOW-pensioen

Uitzonderingen: wanneer wél opnieuw toeslag

Het inkomen is maximaal 3 maanden te hoog

U kunt opnieuw toeslag krijgen als het inkomen van uw partner maximaal 3 maanden achterelkaar te hoog is voor de toeslag én daarna weer onder de inkomensgrens komt. Dus als het inkomen lager is dan:

  • € 1.473,17 bruto per maand (bij inkomsten uit arbeid)
  • € 818,55 bruto per maand (bij overige inkomsten)

Het inkomen is langer dan 3 maanden door steeds andere incidentele stijgingen te hoog

U kunt opnieuw toeslag krijgen als het inkomen van uw partner langer dan 3 maanden door steeds weer een andere incidentele stijging te hoog is voor de toeslag. Na de incidentele stijgingen is het inkomen weer hetzelfde als daarvoor. Een incidentele stijging is een stijging die niet blijvend is.

Voorbeelden van incidentele stijgingen:

  • 3 maanden achter elkaar meer werken
  • een nabetaling
  • eindejaarsuitkering
  • gratificatie

Uw partner heeft wisselende inkomsten

Heeft uw partner een arbeidscontract met flexibele uren of met een flexibel onderdeel waardoor de inkomsten wisselen? En is het inkomen langer dan 3 maanden achter elkaar te hoog voor toeslag? Dan kunt u opnieuw toeslag krijgen als het inkomen binnen 12 maanden weer lager wordt. Het gaat om de volgende contracten: 

  • oproepcontracten waarin een niet vaststaand aantal te werken uren is opgenomen (oproepcontract met voorovereenkomst, nul-urencontract, min/max-contract)
  • contracten voor seizoensarbeid
  • contracten met per periode wisselende toeslagen
  • contracten gebaseerd op provisiewerk

Uw partner is zelfstandige of freelancer

Was de winst of het resultaat uit de werkzaamheden van uw partner in het afgelopen jaar te hoog voor de toeslag? Dan stopt de toeslag voor altijd.

Misschien AIO-aanvulling

Woont u in Nederland en heeft u een lagere AOW? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen, de AIO-aanvulling.