AOW-pensioen

Wie krijgt een AOW-toeslag voor de partner

De AOW-toeslag voor een partner is vanaf 2015 vervallen. Daarvoor kon u een toeslag boven op uw AOW-pensioen krijgen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende. Heeft u al een toeslag? Dan houdt u deze zolang uw partner niet te veel verdient.

U krijgt geen toeslag als u:

 • nu voor het eerst AOW krijgt, of
 • vanaf 1 januari 2015 of later samen woont, of
 • eerst geen toeslag kreeg omdat uw partner te veel verdiende. Ook als uw partner nu minder gaat verdienen, kunt u geen toeslag krijgen.

Heeft u al een toeslag

Als u nu een toeslag heeft, houdt u deze zolang u aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn: 

 • Uw partner heeft nog niet de AOW-leeftijd.
 • U was vóór 1 januari 2015 gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend.
 • U woont in Nederland of in een land waarmee Nederland afspraken heeft over de controle op uitkeringen.
 • Uw partner heeft geen inkomen of inkomen onder de grens:
  • minder dan € 1.473,17 bruto per maand bij inkomsten uit arbeid (zoals salaris of winst uit een bedrijf).
  • minder dan € 818,55 bruto per maand bij overige inkomsten (zoals een pensioen of uitkering).
Het inkomen van uw partner wordt wel op de toeslag gekort.

Uw toeslag stopt definitief als u niet meer aan de voorwaarden voldoet

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden, dan raakt u uw toeslag voor altijd kwijt. Als u later wel weer aan de voorwaarden voldoet, krijgt u geen toeslag meer. Er zijn een paar uitzonderingen.

De toeslag stopt ook als u of uw partner komt te overlijden.

Misschien AIO-aanvulling

Woont u in Nederland en heeft u een lagere AOW? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen, de AIO-aanvulling.