AOW-pensioen

Hoe is de AOW samengesteld

Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van:

  • het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én
  • of u alleen woont of met iemand samen

U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft.

Meestal bent u automatisch verzekerd voor de AOW

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW.

Bent u geboren op of na 1 januari 1950? Dan kunt u geen AOW-pensioen krijgen als u minder dan 1 jaar verzekerd bent geweest.

Uw AOW-opbouw op het SVB Pensioenoverzicht

Wilt u een precieze opgave van de perioden dat u AOW heeft opgebouwd? Vraag dan een SVB Pensioenoverzicht aan via Mijn SVB. Ga naar 'Inloggen' en kies hoe u wilt inloggen op Mijn SVB.

Heeft u over een periode voorlopige vrijwillige premie betaald? Dan ziet u dit niet meteen terug in het overzicht. Een vrijwillig verzekerde periode is pas zichtbaar als de premie definitief is vastgesteld en helemaal betaald. Tot die tijd blijft de periode op niet-verzekerd staan.

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een pensioenoverzicht aan met het formulier 'Aanvraag SVB Pensioenoverzicht'.

Uw woonsituatie bepaalt ook de hoogte van uw AOW

Uw woonsituatie bepaalt ook hoeveel AOW-pensioen u krijgt. Met woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand samen. 

Het bedrag is een percentage van het netto minimumloon:

  • woont u alleen dan is de netto AOW gelijk aan 70% van het netto minimumloon
  • woont u met iemand samen dan is de netto AOW van één persoon gelijk aan 50% van het netto minimumloon
  • heeft u een volledige toeslag voor uw partner, dan is deze deze toeslag gelijk 50% van het netto minimumloon
  • heeft u partner ook AOW, dan is de AOW van u en uw partner samen gelijk aan 100% van het netto minimumloon

Kunt u de AOW in het buitenland ontvangen?

U kunt niet in elk land uw volledige AOW-pensioen ontvangen. Of dit zo is hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u woont.

Kijk voor uw netto AOW-bedragen in Mijn SVB

Heeft u al AOW? Dan vindt u het netto AOW-bedrag van uw laatste AOW-betaling in Mijn SVB. Heeft u nog geen AOW? Dan kunt u alleen de huidige netto AOW-bedragen bekijken.

Wilt u precies weten hoeveel vakantiegeld u krijgt? Log dan vanaf 24 april in op Mijn SVB en kijk bij het betaaloverzicht. Ga naar 'Inloggen'en kies hoe u wilt inloggen op Mijn SVB.

Misschien AIO-aanvulling

Woont u in Nederland en heeft u een lagere AOW? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen, de AIO-aanvulling.

AOW-bedragen