AOW-pensioen

AOW-bedragen

Bedragen vanaf 1 juli 2013

Wat is er veranderd?

  • De bruto en netto bedragen zijn iets hoger
  • De Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) is bijna € 3 lager

U woont alleen (alleenstaand)

Bedrag per maand
 met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.086,52€ 1.086,52
Loonheffing€ 0,00€ 207,08
Bijdrage Zvw€ 61,38€ 61,38
Netto€ 1.025,14€ 818,06

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 69,73 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

U bent getrouwd of woont samen met uw partner

U en uw partner hebben beiden AOW

Bedrag per maand per persoon
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 750,93€ 750,93
Loonheffing€ 0,00€ 142,66
Bijdrage Zvw€ 42,42€ 42,42
Netto€ 708,51€ 565,85

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 49,81 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 750,93€ 750,93
Loonheffing€ 0,00€ 142,66
Bijdrage Zvw€ 42,42€ 42,42
Netto€ 708,51€ 565,85

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 49,81 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.476,70€ 1.476,70
Loonheffing€ 109,66€ 281,83
Bijdrage Zvw€ 83,43€ 83,43
Netto€ 1.283,61€ 1.111,44

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 99,62 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% verlaagd**

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.404,12€ 1.404,12
Loonheffing€ 95,91€ 268,08
Bijdrage Zvw€ 79,33€ 79,33
Netto€ 1.228,88€ 1.056,71

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 94,64 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.585,57 per maand.

Naar boven

U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.368,94€ 1.368,94
Loonheffing€ 53,33€ 261,25
Bijdrage Zvw€ 77,34€ 77,34
Netto€ 1.238,27€ 1.030,35

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 89,66 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

Toelichting op de bedragen

  • Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming KOB van € 25,16 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. Wij betalen de vakantie-uitkering in mei. 
  • Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.
  • Bijdrage Zvw: deze bedraagt 5,65% van het bruto AOW-pensioen.
  • Netto: dit is het bedrag dat we iedere maand aan u overmaken.
Naar boven