AOW-pensioen

Andere pensioenen

Het AOW-pensioen is een basispensioen van de overheid. Daarnaast kunt u een aanvullend pensioen opbouwen. Dit kan via uw werkgever of door zelf te sparen.

Pensioen via uw werkgever

Werkt u in loondienst, dan bouwt u waarschijnlijk een aanvullend pensioen op via uw werkgever (bedrijfspensioen). Uw werkgever, en meestal ook uzelf, betaalt elke maand een pensioenpremie. Dat geld wordt beheerd door een pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, keert dit pensioenfonds het aanvullend pensioen uit. Informeer bij uw werkgever of bij uw pensioenfonds op hoeveel pensioen u kunt rekenen. U kunt uw pensioenen ook bekijken via de website mijnpensioenoverzicht.nl.

AOW franchise

Uw pensioenfonds houdt er rekening mee dat u een AOW-pensioen krijgt. Daarom bouwt u geen pensioen op over uw hele salaris. Het deel waarover u geen pensioenpremie betaalt is de AOW franchise. De hoogte van de AOW franchise verschilt per pensioenregeling. Neem voor meer informatie contact op met uw werkgever of uw pensioenfonds. 

Pensioen via andere werkgevers

Als u in het verleden ook voor andere werkgevers heeft gewerkt, dan heeft u waarschijnlijk bij verschillende pensioenfondsen een pensioen opgebouwd. Kijk voor een overzicht van al uw pensioenen op mijnpensioenoverzicht.nl of neem contact op met de pensioenfondsen die uw geld beheren.

Naar boven

SVB Pensioenoverzicht

Heeft u nog niet de AOW-leeftijd maar wilt u weten hoeveel AOW-pensioen u tot nu toe in Nederland heeft opgebouwd? Log dan in op Mijn SVB. U ziet daar hoe hoog uw AOW-pensioen wordt vanaf uw AOW-leeftijd.

Let op! Heeft u over een periode voorlopige vrijwillige premie betaald? Dan ziet u dit niet meteen terug in het overzicht. Een vrijwillig verzekerde periode is pas zichtbaar als de premie definitief is vastgesteld en helemaal betaald. Tot die tijd blijft de periode op niet-verzekerd staan.

Volledig overzicht van al uw pensioenen

Wilt u ook weten hoeveel aanvullend pensioen u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd? Een volledig overzicht van al uw pensioenen (inclusief de AOW) vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Naar boven

Pensioen uit een ander land

Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt? En u was toen niet in dienst van een Nederlandse werkgever? Dan heeft u mogelijk ook in dat land pensioen opgebouwd.

Neem contact op met de overheidsinstantie in dat land voor informatie over uw buitenlandse overheidspensioen. Gaat het om een ander (aanvullend) pensioen, neem dan contact op met het pensioenfonds of met uw vroegere werkgever.

Bereikt u binnenkort uw AOW-leeftijd?

Heeft u AOW aangevraagd, dan helpen wij u bij de aanvraag van een buitenlands overheidspensioen. We kunnen dit alleen doen in landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over sociale zekerheid:

Gaat het om een ander land, neem dan zelf contact op met de overheidsinstantie in dat land.

Naar boven